Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

ÚZEMNÍ PLÁN – ŠENOV – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Zveřejnění na úřední desce města Šenov: http://www.mesto-senov.cz/uredni-deska
http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2017/04/52_20171.pdf

Dokumenty:

Textová a grafická dokumentace ke stažení – archiv ZIP
Textová část ÚP Šenov (dokument ZIP, 32,5 MB)
Grafická část ÚP Šenov (dokument ZIP, 17,9 MB)

Textová a grafická dokumentace ke stažení – archiv RAR (alternativní odkaz s jinou archivací pro stažení)
Textová část ÚP Šenov (dokument RAR, 32,2 kB)
Grafická část ÚP Šenov (dokument RAR, 17,9 kB)

Rychlost stažení souboru je závislé na rychlosti připojení.
Po stažení archivu ZIP nebo RAR je potřebné provést na vašem počítači rozbalení dokumentů.

Zpráva VURU (dokunemt PDF, 3 kB)

SEA ÚP-Šenov (dokument PDF, 3,67 kB)

NATURA 2000 (dokument PDF, 2,9 kB)

Celkový balíček v archivu ZIP se všemi dokumenty (velikost 58,9 MB)

Alternativní odkazy ke stažení – Magistrát města Ostravy
ÚLOŽNA OSTRAVA