Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Setkání jubilantů – sedmdesátníků

Setkání jubilantů – sedmdesátníků

       Ve středu 19. listopadu proběhlo v prostorách základní školy setkání našich spoluobčanů, kteří v letošním roce dosáhli životního jubilea 70 let. Pozvání přijalo 43 z celkového počtu 76 jubilantů. Před oficiálním zahájením setkání byla jubilantům nabídnuta možnost prohlédnout si prostory školy a seznámit se se současnými moderními trendy výuky. Jubilanti tak mohli zavzpomínat na školní [...]

Koncert pro Marušku

Koncert pro Marušku

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2015 – SmVaK

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2015 – SmVaK

Za Červánek, Andrea Liolia   (dokument PDF, 325 kB)

Jak se zrodil Červánek aneb otevření klubu pro celou rodinu

Jak se zrodil Červánek aneb otevření klubu pro celou rodinu

     V úterý 18.11. se poprvé prostory staré školy otevřely dětem, maminkám i tatínkům, kteří ve velkém počtu zavítali na den otevřených dveří a nahlédli tak do programu, který se klub Červánek chystá v následujících měsících nabídnout a rozšiřovat. Představili jsme se v rolích maminek lektorek s ukázkami angličtiny pro nejmenší, výtvarnou dílničkou, hudebně-pohybovým řáděním [...]

6. 12. 2014 – Okružní jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulášem

6. 12. 2014 – Okružní jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulášem

Okružní jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulášem v sobotu 6. prosince 2014 Trasa projížďky: okružní v délce cca 25 minut se dvěma zastávkami Hotelový dům Hlubina a Nádraží Vítkovice Odjezdy ze zastávky Hotelový dům Hlubina (směr ÚMOb Jih): 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35*, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35,      15:05, 15:35 hod. * – spoj v 11:35 hod. [...]

Důležité informace

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

  Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – požární zbrojnice         Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – MěPOS         Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – zdravotní středisko  

Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2014

Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2014

   Nominujte občany na ocenění – výzva pro všechny      Komise sociální a volnočasových aktivit a město Šenov vyhlašuje čtvrtý ročník ankety „Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2014“.  V minulých letech jsme dostávali také nominace občanů, kteří by si zasloužili ocenění spíše za celoživotní práci a přínos pro naše město. Proto budeme letos [...]

Informace o stavu zprovoznění a dokončení stavby ,,Kanalizace Šenov – JIH“

Informace o stavu zprovoznění a dokončení stavby ,,Kanalizace Šenov – JIH“

      Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám tímto poděkovat za aktivní přístup k napojování na splaškovou kanalizaci v lokalitě Šenov – Jih. V současné době evidujeme napojení cca 130 nemovitostí z 260 povolených. Během následujících týdnů budou vydána další povolení a předány dokumentace. Prosíme Vás, jakmile obdržíte textovou zprávu nebo jakoukoli jinou informaci o tom, že pro Vaši nemovitost bylo [...]

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR [...]

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Držitele průkazu mimořádných výhod ZTP, ZTP/P a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP, ZTP/P (s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) upozorňujeme na změnu: S účinností od 01. 06. 2014 bude vydávání a výměnu označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené (parkovací průkaz) zajišťovat odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Výdej či výměna parkovacího [...]