Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Víceúčelové venkovní hřiště Stará škola Šenov, Kostelní 128, 739 34 Šenov

Víceúčelové venkovní hřiště Stará škola Šenov, Kostelní 128, 739 34 Šenov

V říjnu 2015 byla ukončena rekonstrukce venkovního víceúčelové hřiště v areálu Staré školy Šenov. Jedná se o hřiště s umělým povrchem, které bylo vybudováno za finančního přispění společnosti  Arcelor Mittal Ostrava , a.s. a je určeno pro sportovní a rekreační činnost široké veřejnosti, výuku tělesné výchovy a mimoškolní činnost mládeže ve městě Šenov. Nové hřiště [...]

Cestování s dětmi

Cestování s dětmi

dokument PDF, 578 kB

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016

Dokument PDF, 274 kB

Strategie rozvoje města 2016 – 2023

Strategie rozvoje města 2016 – 2023

Na dubnovém zastupitelstvu byla schválena Strategie rozvoje města Šenov do roku 2023. Tato strategie navazuje na předcházející rozvojový dokument, strategie rozvoje regionu a koncepci prevence kriminality. Strategie byla vytvořena na základě výsledků dotazníkového šetření mezi obyvateli, byly v ní zohledněny názory podnikatelů a náměty spolků, stejně jako připomínky odborných komisí. Mezi silné stránky města patří např.: [...]

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016

Dokument PDF, 1 MB Rada města na své 35. schůzi dne 6. 4. 2016 pod bodem 35/c/1. rozhodla  o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2016 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2016“ takto: Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2016: [...]

Důležité informace

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

dokument PDF, 648 kB

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016

Dokument PDF, 1 MB Rada města na své 35. schůzi dne 6. 4. 2016 pod bodem 35/c/1. rozhodla  o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2016 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2016“ takto: Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2016: [...]

Dopravní terminál Hranečník

Dopravní terminál Hranečník

Dne 28. února 2016 dojde v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Hranečník k významným změnám v provozu městských linek ze směru od Radvanic a Bartovic i příměstských linek ze směrů od Havířova, Karviné a Orlové. Důvodem zřízení přestupního terminálu je snaha o zefektivnění a ekologizaci veřejné dopravy v centru města Ostravy tím, že zde bude v cílovém stavu ponechána pouze doprava [...]

Vývoz komunálních odpadů v roce 2016

Vývoz komunálních odpadů v roce 2016

Lichý týden pondělí 18.01.2016 a každých dalších 14 dní Březová, Dlouhá, Hasičská, Hlavní, K Hájence, K Haltýřům, K Insuli, K Potoku, Ke Statku, Kostelní, Lípová, Na Hrázkách, Na Výsluní, Nad Dolinou, Nad Olšinou, Nová, Obecní, Petřvaldská (domy  1225, 1634, 428), Pod Šodkem (od ul. Těšínské až po ul. Novou), Prostřední, Provaznická, Rolní, Smrková, Sokolská, Těšínská, V Družstvu, V Poli, Vilová, Vráclavská [...]

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

https://www.cetin.cz/dokumentace-site