Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Vzniklá porucha na vodovodní síti

Vzniklá porucha na vodovodní síti

Na základě §9 zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti Číslo poruchy:  60784 Obec:  Šenov Ulice:  Nad Lapačkou Skut. zahájení:  02.09.2014   08:01 Plán. ukončení orientačně:  02.09.2014   15:00 Dotčená oblast:  Nad Lapačkou, Řadová, rest. na Frýdecké Způsob náhradního zásobování:  Umožněno   předzásobení Za případně vzniklé [...]

Volby do Zastupitelstva města Šenov

Volby do  Zastupitelstva města Šenov

Volby do Zastupitelstva města Šenov se konají v pátek 10. října 2014 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod., opět v 1. pavilonu Základní školy v Šenově, Radniční náměstí 1040. Právo volit do zastupitelstva města má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb [...]

Plánované přerušení dodávky elektřiny – 28.8.2014, 16.9.2014 a 17.9.2014

Plánované přerušení dodávky elektřiny – 28.8.2014, 16.9.2014 a 17.9.2014

V souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a §25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu: Termín – dne : 16.9.2014 Čas: od 07:30 do 16:30 hod. Vymezená oblast: červená čára v obci Leták [...]

Výluka na autobusových linkách č. 40, 44, 45, 46, 54 a 58

Výluka na autobusových linkách č. 40, 44, 45, 46, 54 a 58

V pátek 5. 9. 2014 (v době od 19:00 h do 22:00 h), z důvodu uzávěry Hlavní třídy v Ostravě-Porubě v úseku od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s ulicí Francouzskou, dojde ke změně organizace dopravy na trasách autobusových linek č. 40, 44, 45, 46, 54 a 58. Spoje linek č. 40, 44, 45, 46 a 58 pojedou odklonem po ul. Opavské a místních komunikacích. Spoje linky č. 54 (směr Alšovo nám.) budou ukončeny na ul. Francouzské na provizorní zastávce Telekom. škola. Příčinou výluky je konání sportovní [...]

Výluka na tramvajové lince č. 5

Výluka na tramvajové lince č. 5

Od čtvrtku 4. 9. 2014 (17:00 h) do pátku 5. 9. 2014 (03:30 h) a dále v neděli 14. 9. 2014 (v době od 08:00 h do 15:00 h), z důvodu montáže mostovek na novém úseku silnice I/11, dojde ke změně organizace dopravy na tramvajové lince č. 5. Spoje linky budou v celé délce své trasy nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD), které budou zastavovat na obvyklých přemístěných zastávkách podél tramvajové tratě. Ve čtvrtek 4. 9. 2014 (v době od 17:00 h do 22:30 h) a v neděli 14. 9. 2014 (v době od 08:37 h do 15:00 h) budou navíc [...]

Důležité informace

Informace pro voliče a kandidáty pro volby do zastupitelstev obcí

Informace pro voliče a kandidáty pro volby do zastupitelstev obcí

Volby do Zastupitelstva města Šenov se konají v pátek 10. října 2014 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod., opět v 1. pavilonu Základní školy     v Šenově, Radniční náměstí 1040. Právo volit do zastupitelstva města má státní občan České republiky, který alespoň druhý den [...]

Tak jsme přišli o oběd!

Tak jsme přišli o oběd!

Tak jsme přišli o oběd, konstatovali někteří účastníci předváděcí akce. Dne 1.7.2014  jsem byl více občany upozorněn na to, že v jedné ze šenovských restaurací proběhne předváděcí akce pro zvané. V pozvánce bylo adresátovi pogratulováno, že získal dárek v hodnotě 1000 Kč od české lékárny a že se zúčastní hry o 50000 Kč v hotovosti. Protože v poslední době se [...]

Uzavírka stát. silnice II/479 – Těšínská (výjezd na stát. silnici I/11 – Ostravskou)

Uzavírka stát. silnice II/479 – Těšínská (výjezd na stát. silnici I/11 – Ostravskou)

    Z důvodu stavby “Okružní křižovatka silnice II/479 a místní komunikace ul. Anglická, ul. U Závor” je stanovena úplná uzavírka silničního provozu, průjezd bude umožněn pouze autobusům. Termín uzavírky: od 1.7.2014 do 28.8.2014 Uzavřený úsek:  od ČSAD Havířov po sjezd na stát. sil. I/11 – Ostravskou Objízdná trasa:  přes křižovatku ul. Těšínská – Petřvaldská [...]

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Držitele průkazu mimořádných výhod ZTP, ZTP/P a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP, ZTP/P (s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) upozorňujeme na změnu: S účinností od 01. 06. 2014 bude vydávání a výměnu označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené (parkovací průkaz) zajišťovat odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Výdej či výměna parkovacího [...]

DOTACE pro rok 2014

DOTACE  pro rok 2014

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.04.2014 pod bodem 26/c/1. rozhodlo o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2014 takto: (Dokument PDF, 392 kB)   Dotace byly vyhlášeny v těchto třech oblastech: Dotace na vlastní činnost Dotace na projekt Dotace na údržbu a inovaci stávajících zařízení. Konečný termín na podání žádostí o poskytnutí dotace byl 21.03.2014. [...]