Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA S PODNIKATELI, VYVÍJEJÍCÍMI AKTIVITY V ŠENOVĚ, DNE 04. 02. 2015

SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA S PODNIKATELI, VYVÍJEJÍCÍMI AKTIVITY V ŠENOVĚ, DNE 04. 02. 2015

Pokud jste nebyli písemně obeslání a máte zájem se tohoto setkání zúčastnit, zašlete potvrzení o účasti na adresu: e-posta@mesto-senov.cz do 31. 01. 2015. (dokument PDF, 400 kB)  

MHD č. 418 – OBJÍŽĎKA

MHD č. 418 – OBJÍŽĎKA

  V souvislosti s výstavbou rozšíření kanalizace Šenov sever předpokládáme v období 2. 2. 2015 – 1. 5. 2015 tuto úpravu trasy linky č. 418: zastávka „Pod Šodkem“ bude posunuta na ulici Těšínská zastávka „Nová“ bude přemístěna na zastávku „Škola Podlesí“ ostatní zastávky a jízdní řád zůstanou beze změny   Ing. Pavel Knop-Kostka, odbor investic

Slezská diakonie slaví 25 let!

Slezská diakonie slaví 25 let!

     Již 25 let přináší Slezská diakonie (SD) světlo do života potřebným. SD je nestátní nezisková organizace působící již ve třech krajích České republiky - Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském. Zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání, na jejíž diakonickou práci, vykonávanou v Těšínském Slezsku již od počátku 20. století, SD plynule navázala.      Posláním organizace je již [...]

Oznámení o zahájení prací na rozšíření kanalizace Šenov – SEVER

Oznámení o zahájení prací na rozšíření kanalizace Šenov – SEVER

V níže uvedených odkazech naleznete podrobnější informace o zahájení a průběhu prací na těchto ulicích: Stará petřvaldská Nová, K Hájence Spodní  

Výzva 22. kolo – Modernizace zemědělských podniků

Výzva 22. kolo – Modernizace zemědělských podniků

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programového období 2007 – 2013 poslední kolo výzev pro předkládání žádostí z PRV podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků. Žadatel: zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci Výše dotace: 40 – 60 % dle druhu žadatele částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden [...]

Důležité informace

Aktuální informace ze sociální oblasti – s účinností od ledna 2015

Aktuální informace ze sociální oblasti – s účinností od ledna 2015

Zvýšení důchodů Od ledna 2015 bude pevná část penzí zvýšena o 60 Kč, tedy ze současných 2.340 Kč na 2.400 Kč. Procentní výměra vzroste o 1,6 %, u průměrného starobního důchodu to představuje částku 200 Kč. Zvýšení minimální mzdy Zvýšení minimální mzdy z 8.500 Kč na 9.200 Kč. Minimální hodinová mzda bude 55 Kč. Dávky pomoci [...]

Plnění úkolů uvolněných členů zastupitelstva Šenov

Plnění úkolů uvolněných členů zastupitelstva Šenov

Zastupitelstvo města zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 4. 11. 2014 pět členů rady města, kterou tvoří starosta, místostarosta a další 3 členové rady. Počet uvolněných členů stanovilo zastupitelstvo na dva. Zastupitelstvo města svěřilo oblasti plnění úkolů uvolněným členům zastupitelstva takto: Starosta         Místostarosta       Společná oblast (klikněte na odkaz nebo rolujte na stránce níže) Starosta rozšíření [...]

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR [...]

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Držitele průkazu mimořádných výhod ZTP, ZTP/P a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP, ZTP/P (s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) upozorňujeme na změnu: S účinností od 01. 06. 2014 bude vydávání a výměnu označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené (parkovací průkaz) zajišťovat odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Výdej či výměna parkovacího [...]

Varování před nabídkami podomních prodejců energií.

Varování před nabídkami podomních prodejců energií.

V loňském roce byly pod dohledem města opakovaně organizovány elektronické aukce na dodavatele plynu a elektřiny pro domácnosti. Jak ukázaly výsledky, vhodným výběrem dodavatele se dají ušetřit tisíce ročně. Vzniklé situace využívají opakovaně různí podomní prodejci, kteří po skončení aukce obcházejí domácnosti a lživě tvrdí, že právě oni vyhráli aukci, a že jejich energie je [...]