Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

RECESNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

RECESNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Rozšíření kanalizace sever – zahájení prací

Rozšíření kanalizace sever – zahájení prací

Zhotovitel stavby – firma COMMODUM, s.r.o. zahájila po provedení přípravných činností vlastní výkopové práce na stoce H v ulici Vráclavská. Práce budou dále probíhat v ulicích K Haltýřům a Ke Statku. Po dobu výstavby bude nutné dopravní omezení, které je na místě vyznačeno a uzavřený úsek se musí objíždět přes Bartovice po ulici Ke Statku. Dále bude letos započato [...]

POSILUJEME dopravu v období Památky zesnulých

POSILUJEME dopravu v období Památky zesnulých

Vzhledem k očekávané zvýšené frekvenci cestujících v období Památky zesnulých posílí Dopravní podnik Ostrava dopravu na vybraných linkách od pondělí 27. 10. 2014 do neděle 2. 11. 2014. ORGANIZACE DOPRAVY POSILOVÝCH SPOJŮ Autobusová linka č. 38 bude v úseku zastávek „Náměstí Republiky – Most M. Sýkory – Ústřední hřbitov – Hranečník“ posílena v pracovních dnech (v době 08:30-12:30 h a 17:50-20:05 h) a o víkendu (v době 08:00-20:00 h). Posilové spoje pojedou 3 minuty před pravidelným spojem [...]

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

Dokument PDF, 320 kB

Výluka na autobusové lince č. 74

Výluka na autobusové lince č. 74

V pátek 31. 10. 2014 a v pondělí 3. 11. 2014, z důvodu opravy povrchu komunikace ul. Rudné u sjezdů na ul. Šenovskou a Frýštátskou, dojde ke změně organizace dopravy a přemístění zastávky Fryštátská (směr Hrabová zóna jih) na trase autobusové linky č. 74. ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY Spoje linky č. 74 (ve směru Hrabová zóna jih) pojedou v úseku zastávek „Radvanice škola – Vratimovská“ odklonem po místních komunikacích přes BUS zastávku Dalimilova (směr Šenov). V opačném směru se trasa [...]

Důležité informace

Výsledky voleb do zastupitelstva města Šenov

Výsledky voleb do zastupitelstva města Šenov

Výsledky voleb do zastupitelstva města Šenov naleznete na internetových stránkách Českého statistického úřadu zde. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Šenov je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu v Šenov: http://www.mesto-senov.cz/uredni-deska.   Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Šenov  Zvolení zastupitelé dle výsledku Kandidátní listina Kandidát Navrh-ující strana Politická přísluš-nost Hlasy Pořadí zvolení [...]

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR [...]

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Držitele průkazu mimořádných výhod ZTP, ZTP/P a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP, ZTP/P (s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) upozorňujeme na změnu: S účinností od 01. 06. 2014 bude vydávání a výměnu označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené (parkovací průkaz) zajišťovat odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Výdej či výměna parkovacího [...]

Varování před nabídkami podomních prodejců energií.

Varování před nabídkami podomních prodejců energií.

V loňském roce byly pod dohledem města opakovaně organizovány elektronické aukce na dodavatele plynu a elektřiny pro domácnosti. Jak ukázaly výsledky, vhodným výběrem dodavatele se dají ušetřit tisíce ročně. Vzniklé situace využívají opakovaně různí podomní prodejci, kteří po skončení aukce obcházejí domácnosti a lživě tvrdí, že právě oni vyhráli aukci, a že jejich energie je [...]

Harmonogram sběru, svozu a odstraňování objemných a nebezpečných odpadů z domácností

Harmonogram sběru, svozu a odstraňování objemných a nebezpečných odpadů z domácností

Harmonogram na rok 2014