Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Integrace dopravy – rozšíření ODIS na Frýdecko-Místecku

Integrace dopravy – rozšíření ODIS na Frýdecko-Místecku

  Od 1.1.2015 bude do integrovaného dopravního systému ODIS začleněna oblast Frýdecko-Místecka. V rámci začlenění do ODIS nedojde k žádným změnám v organizaci a rozsahu veřejné dopravy. Z organizačních důvodů dojde pouze k dílčím formálním změnám v číslování linek. Změny v číslování se dotknou těchto linek jezdících přes Šenov: -  linka č. 860308 Frýdek-Místek – [...]

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

  Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – požární zbrojnice         Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – MěPOS         Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – zdravotní středisko  

Mimořádná výluka trolejbusových linek 102, 108 a 109

Mimořádná výluka trolejbusových linek 102, 108 a 109

Dnes, 24. listopadu 2014 je od 12:30 h až do odvolání neprůjezdná ulice Novoveská v úseku od křižovatky s ulicí Sokola Tůmy po křižovatku s ulicí Přemyslovců z důvodu opakované havárie vodovodního řadu. Po dobu uzávěry jsou odkloněny trasy trolejbusových linek č. 102, 108 a 109. Za tyto linky je v úseku Sídliště Fifejdy – Sokola [...]

MěÚ Šenov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – Vedoucí odboru investic, MH a dopravy

MěÚ Šenov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – Vedoucí odboru investic, MH a dopravy

(dokument PDF, 666,25 kB)

Pozor! Neplaťte daně na zrušené účty finančních úřadů!

Pozor! Neplaťte daně na zrušené účty finančních úřadů!

Důležité informace

Informace o stavu zprovoznění a dokončení stavby ,,Kanalizace Šenov – JIH“

Informace o stavu zprovoznění a dokončení stavby ,,Kanalizace Šenov – JIH“

      Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám tímto poděkovat za aktivní přístup k napojování na splaškovou kanalizaci v lokalitě Šenov – Jih. V současné době evidujeme napojení cca 130 nemovitostí z 260 povolených. Během následujících týdnů budou vydána další povolení a předány dokumentace. Prosíme Vás, jakmile obdržíte textovou zprávu nebo jakoukoli jinou informaci o tom, že pro Vaši nemovitost bylo [...]

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR [...]

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Držitele průkazu mimořádných výhod ZTP, ZTP/P a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP, ZTP/P (s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) upozorňujeme na změnu: S účinností od 01. 06. 2014 bude vydávání a výměnu označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené (parkovací průkaz) zajišťovat odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Výdej či výměna parkovacího [...]

Varování před nabídkami podomních prodejců energií.

Varování před nabídkami podomních prodejců energií.

V loňském roce byly pod dohledem města opakovaně organizovány elektronické aukce na dodavatele plynu a elektřiny pro domácnosti. Jak ukázaly výsledky, vhodným výběrem dodavatele se dají ušetřit tisíce ročně. Vzniklé situace využívají opakovaně různí podomní prodejci, kteří po skončení aukce obcházejí domácnosti a lživě tvrdí, že právě oni vyhráli aukci, a že jejich energie je [...]

Harmonogram sběru, svozu a odstraňování objemných a nebezpečných odpadů z domácností

Harmonogram sběru, svozu a odstraňování objemných a nebezpečných odpadů z domácností

Harmonogram na rok 2014