Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

14. Pochod Olgy Kočorové

14. Pochod Olgy Kočorové

Majáles Ostrava 2016 – posílení MHD

Majáles Ostrava 2016 – posílení MHD

4. května 2016 proběhne v Dolní oblasti Vítkovic 22. ročník ostravského Majálesu. Vzhledem k očekávané zvýšené frekvenci cestujících během a po skončení akce posílí Dopravní podnik Ostrava v noci ze středy 4. 5. 2016 na čtvrtek 5. 5. 2016 dopravu na vybraných linkách MHD.   ORGANIZACE DOPRAVY Posilová tramvajová linka pojede od 23:22 h do 2:22 h v 30minutovém a v době od 2:23 h do 3:22 h v 60minutovém intervalu na trase [...]

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny – 9.5.2016, 10.5.2016, 17.5.2016, 27.5.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny – 9.5.2016, 10.5.2016, 17.5.2016, 27.5.2016

  Termín – dne :  9. 5. 2016, 10. 5. 2016, 17. 5. 2016   Čas:  od    08:00   do   16:00   hod. Vymezená oblast: červená  čára   Termín – dne :  27. 5. 2016 Čas:  od    08:00   do   16:00   hod. Vymezená oblast: červená  čára Ing. Zdeněk FIŠÁREK Hlavní technik přípravy – operátor ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín odbor Příprava  Morava 28.října [...]

Čtrnáctidenní testování nového nízkopodlažního autobusu Solaris Urbino N 18 v ostravských ulicích

Čtrnáctidenní testování nového nízkopodlažního autobusu Solaris Urbino N 18 v ostravských ulicích

Ostravský dopravní podnik využil nabídku polského výrobce autobusů Solaris k testování nejmodernější verze 18metrového městského nízkopodlažního autobusu s označením Solaris Urbino N 18 v podmínkách ostravské MHD. Testované vozidlo se bude v ostravských ulicích objevovat až do 10. května na lince 48. Vozidlo je vybaveno standardním ostravským odbavovacím a informačním systémem. Z pohledu komfortu pro cestující nabízí testované [...]

Strategie rozvoje města 2016 – 2023

Strategie rozvoje města 2016 – 2023

Na dubnovém zastupitelstvu byla schválena Strategie rozvoje města Šenov do roku 2023. Tato strategie navazuje na předcházející rozvojový dokument, strategie rozvoje regionu a koncepci prevence kriminality. Strategie byla vytvořena na základě výsledků dotazníkového šetření mezi obyvateli, byly v ní zohledněny názory podnikatelů a náměty spolků, stejně jako připomínky odborných komisí. Mezi silné stránky města patří např.: [...]

Důležité informace

Divadelní představení – DEVATERO ŘEMESEL DESÁTÁ LÁSKA – 27.5.2016 – v 18.00 hodin

Divadelní představení – DEVATERO ŘEMESEL DESÁTÁ LÁSKA – 27.5.2016 – v 18.00 hodin

dokument PDF, 258 kB

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – ZÁMECKÝ PARK – 27.5.2016 od 16:00 do 22:00

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – ZÁMECKÝ PARK – 27.5.2016 od 16:00 do 22:00

dokument PDF, 546 kB

Pokračování stavby – Trať 321 Opava východ – Ostrava Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava – Kunčice – Havířov

Pokračování stavby – Trať 321 Opava východ – Ostrava Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava – Kunčice – Havířov

Investorem této stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, přičemž charakter stavby je velká oprava, udržení provozuschopnosti železniční dopravní cesty v dotčeném úseku. Zhotovitelem je společnost Skanska a.s. a Skanska SK a.s. Hlavní stavební práce roku 2016 budou zahájeny v úseku mezi ŽST Havířov – ŽST Ostrava-Bartovice v období od  19. [...]

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016

Dokument PDF, 1 MB Rada města na své 35. schůzi dne 6. 4. 2016 pod bodem 35/c/1. rozhodla  o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2016 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2016“ takto: Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2016: [...]

Dopravní terminál Hranečník

Dopravní terminál Hranečník

Dne 28. února 2016 dojde v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Hranečník k významným změnám v provozu městských linek ze směru od Radvanic a Bartovic i příměstských linek ze směrů od Havířova, Karviné a Orlové. Důvodem zřízení přestupního terminálu je snaha o zefektivnění a ekologizaci veřejné dopravy v centru města Ostravy tím, že zde bude v cílovém stavu ponechána pouze doprava [...]