Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Vzniklá porucha na vodovodní síti – 21.1.2019 – Na Sedlácích, U Kaple, U Mlýnu, Do dědiny

Vzniklá porucha na vodovodní síti – 21.1.2019 – Na Sedlácích, U Kaple, U Mlýnu, Do dědiny

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy Číslo poruchy: 82965 Obec: Šenov Ulice: Na Sedlácích Skut. […]

VYHLÁŠENÍ **REGULACE**

VYHLÁŠENÍ **REGULACE**

ZCZC 392 VMCZ92 RPOK 201302 VYHLÁŠENÍ **REGULACE** Vydáno: neděle, 20.01.2019 v 14:02 SEČ (20.01.2019 v 13:02 UTC) Pro území: Aglomerace OKFM Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME REGULACI z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Regulace vstoupila v platnost s vydáním tohoto bulletinu. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr […]

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava Tel.: 596 651 302 Ve čtvrtek 31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Povinnost podat přiznání se týká […]

Změna termínu samostatně přistavovaných kontejnerů (VOK) na objemný odpad

Změna termínu samostatně přistavovaných kontejnerů (VOK) na objemný odpad

Změna termínu samostatně přistavovaných kontejnerů (VOK) na objemný odpad z původního termínu 8.2. – 9.2.2019 budou následující VOK přistaveny již v termínu 31.01. – 01.02.2019   Škrbeňská (u obch.) Václavovická (b.j.) Nová Lapačka 2x (u obch.)

Podmínky programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2019“

Podmínky programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2019“

Dokument PDF, 157 Kb I. Název dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2019“ (dále jen „program“) II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je město Šenov (dále jen „město“), Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ: 00297291. III. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:    […]

Důležité informace

Podmínky programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2019“

Podmínky programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2019“

Dokument PDF, 157 Kb I. Název dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2019“ (dále jen „program“) II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je město Šenov (dále jen „město“), Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ: 00297291. III. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:    […]

Odpadové hospodářství města Šenov – 2019

Odpadové hospodářství města Šenov – 2019

Odpadové hospodářství města Šenov (dokument PDF, 944 kB) Měsíc    VOK  – datum  stanoviště Sběrné místo na Sedlácích Leden nepřistavují se nepřistavují se 12. 1. (So) 9:00-12:00 pouze elektro, neb. odpdy Únor 31. 1. – 1. 2.     7. 2. – 8. 2. Škrbeňská /u obch./, Václavovická (b.j.), Nová, Lapačka 2x(u obch) od 4.2. pouze objemné,elektro,neb.odpady Po,Stř,Pá: 12:00-16:00 So : […]

Informace k žádostem o vydání občanských průkazů

Informace k žádostem o vydání občanských průkazů

dokument PDF, 648 kB

Veřejná splašková kanalizace města Šenov

Veřejná splašková kanalizace města Šenov

  Vážení občané. Velice si vážíme těch, kteří nejsou lhostejní k životnímu prostředí a aktivně přistupují nápravě nevyhovující stávajícího způsobu likvidace odpadních vod ze svých nemovitostí napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci či realizací čistírny odpadních vod.  Musíme však upozornit, že napojení na veřejnou kanalizaci je potřeba ohlásit na MěÚ a mít platnou smlouvu o odvádění splaškových […]

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH