Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2014

Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2014

Je úterý, 24. 2. 2015, je asi čtvrt na pět, a kdybyste přesně v tuto chvíli seděli v zasedací místnosti Městského úřadu v Šenově, slyšeli byste následující úvodní slova projevu, který nejlépe vystihne to, co Vám chceme v tomto článku předat:   Vážení zastupitelé, vážení ocenění hosté, vážené dámy a pánové, Dovoluji si Vás přivítat na [...]

Milovníci divadla, pozor!!!

Milovníci divadla, pozor!!!

Město Šenov Vás zve k návštěvě divadelního představení Kontrola v městě Kocourově, aneb jeden za všechny a všichni za jednoho Datum: pátek 20. března 2015 Čas: v 19.00 hodin Místo konání: restaurace Horakůvka Pořadatel: město Šenov Z děje: ……..ve městě Kocourově se dozvědí, že přijede kontrola. Řeší to nejen městská rada, ale také manželky jejích [...]

Vyhodnocení setkání podnikatelů s vedením města dne 4. 2. 2015 na Horakůvce.

Vyhodnocení setkání podnikatelů s vedením města dne 4. 2. 2015 na Horakůvce.

Setkání se zúčastnilo celkem 48 podnikatelů zastupující 39 firem. Písemné pozvánky byly zaslány více než 100 podnikatelům, další byli osloveni prostřednictvím webových stránek města. V rámci setkání měli podnikatelé možnost mj. vyplnit dotazník, monitorující názory na místní správu, aktivity a rozvojové záměry firem, zkušenosti s čerpáním dotací a zjišťováním zájmu zapojit se do zpracování strategie města. Dotazník [...]

OZNÁMENÍ O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

OZNÁMENÍ O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Odbor investic, MH a dopravy zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace akce „Zvýšení kapacity ZŠ Šenov“ (dokument PDF, 1,72 GB) .

Veřejná výzva – ÚSEK PROJEKTŮ A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

Veřejná výzva  – ÚSEK PROJEKTŮ A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

Tajemnice MěÚ Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení místa – ÚSEK PROJEKTŮ A STRATEGICKÉHO ROZVOJE (dokument PDF, 691 kB)

Důležité informace

Jarmark 2015 – STÁNKOVÝ PRODEJ

Jarmark 2015 – STÁNKOVÝ PRODEJ

Rezervaci míst pro stánkový prodej a výběr poplatků na akci ŠENOVSKÝ JARMARK 2015, který se uskuteční dne 29.08.2015, bude provádět firma RASCALS AGENCY, p. Lubomír Roščák. Zájemci o stánkový prodej mohou směřovat své nabídky na e-mail: bmservis@seznam.cz (pan Božoň)    

Dotace pro rok 2015

Dotace pro rok 2015

Upozorňujeme šenovské spolky, že rada města na své schůzi dne 16.02.2015 vyhlásila Program – zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2015 (dále jen „Program“). Úplné znění Programu (dokument PDF, 3 MB) včetně příslušného formuláře Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města  Šenov  pro rok 2015 najdete na internetových stránkách města [...]

Aktuální informace ze sociální oblasti – s účinností od ledna 2015

Aktuální informace ze sociální oblasti – s účinností od ledna 2015

Zvýšení důchodů Od ledna 2015 bude pevná část penzí zvýšena o 60 Kč, tedy ze současných 2.340 Kč na 2.400 Kč. Procentní výměra vzroste o 1,6 %, u průměrného starobního důchodu to představuje částku 200 Kč. Zvýšení minimální mzdy Zvýšení minimální mzdy z 8.500 Kč na 9.200 Kč. Minimální hodinová mzda bude 55 Kč. Dávky pomoci [...]

Plnění úkolů uvolněných členů zastupitelstva Šenov

Plnění úkolů uvolněných členů zastupitelstva Šenov

Zastupitelstvo města zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 4. 11. 2014 pět členů rady města, kterou tvoří starosta, místostarosta a další 3 členové rady. Počet uvolněných členů stanovilo zastupitelstvo na dva. Zastupitelstvo města svěřilo oblasti plnění úkolů uvolněným členům zastupitelstva takto: Starosta         Místostarosta       Společná oblast (klikněte na odkaz nebo rolujte na stránce níže) Starosta rozšíření [...]

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR [...]