Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Oznámení – přerušení dodávky vody

Na základě § 9, odstavec 5, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti. Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy.   Číslo poruchy:  87550 Obec:  Šenov Ulice:  […]

Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2018 – 2019

Vyhlášení 7. ročníku ankety  „Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2018 – 2019“ Město Šenov ve spolupráci se sociální a volnočasovou komisí vyhlašuje výše uvedenou anketu již posedmé. Jak už z názvu vyplývá, před časem jsme se rozhodli tato ocenění udělovat v periodě dvou let s cílem zajistit větší počet nominací. Anketa je od roku 2014 spojena i […]

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO SPOLKY

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO SPOLKY

Rada města Šenov na své 24. schůzi dne 26. 11. 2019 schválila dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2020“. Podrobnější informace k tomuto programu (kompletní znění dotačního programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete na webových stránkách města Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední deska, popř. v sekci Formuláře/Správní odbor. Upozorňujeme, že dle […]

Úřední dny v prosinci 2019

Úřední dny v prosinci 2019

    2. 12. 2019 pondělí 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00   4. 12. 2019 středa 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00   5. 12. 2019 čtvrtek 08:00 – 11:30     9. 12. 2019 pondělí 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00 11. 12. 2019 středa 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00 12. 12. […]

Pozvání na adventní koncert

Pozvání na adventní koncert

Důležité informace

Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2018 – 2019

Vyhlášení 7. ročníku ankety  „Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2018 – 2019“ Město Šenov ve spolupráci se sociální a volnočasovou komisí vyhlašuje výše uvedenou anketu již posedmé. Jak už z názvu vyplývá, před časem jsme se rozhodli tato ocenění udělovat v periodě dvou let s cílem zajistit větší počet nominací. Anketa je od roku 2014 spojena i […]

Oznámení – výdej nádob (separovaný odpad)

Oznámení – výdej nádob (separovaný odpad)

V případě, že jste si nestihli vyzvednout 240 l nádoby (žlutá, modrá, hnědá) na separaci, je možné  v pondělí od 12:30 – 17:00 hod. a ve čtvrtek 8:00 – 11:30 hod. uzavřít smlouvu na Městském úřadě Šenov, odbor výstavby a ŽP, Radniční náměstí 300,     I. patro, dveře 220, a nádoby si následně ihned vyzvednout v areálu […]

MěPOS – oznámení – odečet stavů vodoměrů

Oznamujeme Vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vodou z: –       VODOJEMU „LAPAČKA“   (Šenov-Lapačka) –       VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“   (ul. Václavovická) –       VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul. Datyňská) a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny: –       KANALIZACÍ   ŠENOV – JIH –       KANALIZACÍ   ŠENOV – SEVER –       KANALIZACÍ    […]

Knihovna & Šenovské muzeum – informace

Knihovna & Šenovské muzeum – informace – PDF 453 kB

Vytěsnění nákladní dopravy nad 12 t (TRANZIT)

Vytěsnění nákladní dopravy nad 12 t (TRANZIT)

Magistrát města Frýdku-Místku vydal koncem roku 2018 opatření obecné povahy, kde zakazuje vjezd nákladních vozidel nad 12 t (TRANZIT) na silnice II/473 a II/477. Města Šenov se vytěsnění nákladní dopravy týká od křížení ulic Frýdecká s ulicí Volenskou směrem na Frýdek-Místek (silnice II/473). Stejné omezení platí také pro silnici II/477 v úseku Vratimov – Lískovec. V tomto týdnu […]