Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Změna organizace MHD: Přechod z letního na středoevropský čas

Změna organizace MHD: Přechod z letního na středoevropský čas

V neděli 26. 10. 2014 ráno dojde ke změně letního času (LČ) na středoevropský čas (SEČ). To znamená, že ve 03:00 h (LČ) se čas posune zpět na 02:00 h (SEČ). Z tohoto důvodu může dojít na tramvajových, trolejbusových a autobusových linkách ke změnám v organizaci provozu nočních spojů.     ZRUŠENÉ SPOJE V neděli 26. 10. 2014 je zrušen spoj linky č. 11 jedoucí v 02:13 h (LČ) ze zastávky Plynárny      (směr Zábřeh) – spoj [...]

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

Dokument PDF, 320 kB

Projekt „Keramická pec pro ZUŠ Šenov „

Projekt „Keramická pec pro ZUŠ Šenov „

Vážení, přispějte prosím svým hlasem k realizaci projektu, který v rámci programu Prazdroj lidem 2014 postoupil do veřejného hlasování. Díky vašemu hlasu můžeme pro základní uměleckou školu získat až 90 000 Kč na keramickou pec, která zkvalitní výuku výtvarného oboru. Do hlasování se mohou zapojit pouze občané starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Navíc každý dvoustý hlasující bude odměněn drobným [...]

Změna organizace MHD: Linky č. 102, 105, 106 a 108

Změna organizace MHD: Linky č. 102, 105, 106 a 108

V úterý 28. 10. 2014, z důvodu prací na trolejovém vedení v křižovatce ul. Bohumínská x Muglinovská x Orlovská, dojde ke změně organizace dopravy na trolejbusových linkách č. 102, 105, 106 a 108. ORGANIZACE DOPRAVY Denní spoje linek č. 105 a 108 budou v celé délce svých tras nahrazeny autobusy. Na linkách č. 102, 106 a 108 nebudou dodrženy zaručené bezbariérové spoje uvedené v jízdním řádu. Dopravní podnik Ostrava a.s. si [...]

POSILUJEME dopravu v období Památky zesnulých

POSILUJEME dopravu v období Památky zesnulých

Vzhledem k očekávané zvýšené frekvenci cestujících v období Památky zesnulých posílí Dopravní podnik Ostrava dopravu na vybraných linkách od pondělí 27. 10. 2014 do neděle 2. 11. 2014. ORGANIZACE DOPRAVY POSILOVÝCH SPOJŮ Autobusová linka č. 38 bude v úseku zastávek „Náměstí Republiky – Most M. Sýkory – Ústřední hřbitov – Hranečník“ posílena v pracovních dnech (v době 08:30-12:30 h a 17:50-20:05 h) a o víkendu (v době 08:00-20:00 h). Posilové spoje pojedou 3 minuty před pravidelným spojem [...]

Důležité informace

Výsledky voleb do zastupitelstva města Šenov

Výsledky voleb do zastupitelstva města Šenov

Výsledky voleb do zastupitelstva města Šenov naleznete na internetových stránkách Českého statistického úřadu zde. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Šenov je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu v Šenov: http://www.mesto-senov.cz/uredni-deska.   Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Šenov  Zvolení zastupitelé dle výsledku Kandidátní listina Kandidát Navrh-ující strana Politická přísluš-nost Hlasy Pořadí zvolení [...]

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR [...]

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Držitele průkazu mimořádných výhod ZTP, ZTP/P a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP, ZTP/P (s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) upozorňujeme na změnu: S účinností od 01. 06. 2014 bude vydávání a výměnu označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené (parkovací průkaz) zajišťovat odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Výdej či výměna parkovacího [...]

Varování před nabídkami podomních prodejců energií.

Varování před nabídkami podomních prodejců energií.

V loňském roce byly pod dohledem města opakovaně organizovány elektronické aukce na dodavatele plynu a elektřiny pro domácnosti. Jak ukázaly výsledky, vhodným výběrem dodavatele se dají ušetřit tisíce ročně. Vzniklé situace využívají opakovaně různí podomní prodejci, kteří po skončení aukce obcházejí domácnosti a lživě tvrdí, že právě oni vyhráli aukci, a že jejich energie je [...]

Harmonogram sběru, svozu a odstraňování objemných a nebezpečných odpadů z domácností

Harmonogram sběru, svozu a odstraňování objemných a nebezpečných odpadů z domácností

Harmonogram na rok 2014