Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Ples města Šenov 2017 – VYPRODÁNO

Ples města Šenov 2017 – VYPRODÁNO

Ptačí chřipka – informace pro veřejnost

Ptačí chřipka – informace pro veřejnost

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventi-vních opatření v chovech drůbeže. [...]

Nabídka služeb MěPOS pro občany i podnikatelské subjekty.

Nabídka služeb MěPOS pro občany i podnikatelské subjekty.

MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, 739 34 Šenov informuje: Organizace zajišťuje služby pro město Šenov, občany i podnikatelské subjekty v tomto rozsahu: – odvoz komunálního odpadu a zeminy: kontejnerovou přepravou do hmotnosti 9 tun, pro převoz lehkého velkoobjemového materiálu kontejner 16 m3, -  zemní  terénní práce: nakladačem UNC, nakladačem NEW HOLLAND                                                             – nákladní dopravu  vozidly: TATRA  [...]

Bruslení na ledové ploše u Staré školy – od 7.1.2017

Bruslení na ledové ploše u Staré školy – od 7.1.2017

V sobotu 7.ledna 2017 od 12,00 hodin bude otevřena pro bruslení ledová plocha u Staré školy. Provoz kluziště pro veřejnost bude v dalších dnech od 8,00 hodin do 18,00 hodin. V pracovní dny v době od 8 do 14 hodin bude plocha přednostně využívána pro školní výuku. Bruslení na vlastní nebezpečí a bez vstupného. Starosta

Energetické konzultační a informační středisko

Energetické konzultační a informační středisko

Důležité informace

Podmínky dotačního programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2017“

Podmínky dotačního programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2017“

I.        Název dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2017“ (dále jen „program“). II.      Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je město Šenov (dále jen „město“), Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ: 00297291. III.     Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: Dotace jsou  peněžní prostředky [...]

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

Informace k žádostem o vydání občanských průkazů

Informace k žádostem o vydání občanských průkazů

dokument PDF, 648 kB

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016

Dokument PDF, 1 MB Rada města na své 35. schůzi dne 6. 4. 2016 pod bodem 35/c/1. rozhodla  o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2016 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2016“ takto: Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2016: [...]

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODVOZ ODPADŮ A MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODVOZ ODPADŮ A MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

Místní poplatek za odvoz odpadů Dle Obecně závazné vyhlášky města Šenov (dále jen OZV) č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se sazba ročního poplatku oproti loňskému roku nemění a činí 600,-Kč za osobu. Ke konci měsíce února jsou zasílány poplatníkům složenky na úhradu tohoto [...]