Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

Gynekologická ambulance v Šenově znovu otevřena

Gynekologická ambulance v Šenově znovu otevřena

Od úterý 10.7.2018 je znovu otevřena gynekologická ambulance v Šenově. ordinační hodiny    úterý 7 00 – 17 00   pátek 12 00 – 16 00 telefon: 605 414 988 e-mail: miroslavvanek@email.cz www.vanek-gynekologie.cz MUDr. Miroslav Vaněk, krajský odborný garant při KU MS kraje

NOMINACE NA OCENĚNÍ MĚSTEM ŠENOV

NOMINACE NA OCENĚNÍ MĚSTEM ŠENOV

  Vážení spoluobčané, Rok 2018 je určitě v mnohém výjimečný. Nicméně jedna výjimečnost nás, občany České republiky a taky všechny, kteří k naší vlasti mají nějaký vztah, spojuje. V letošním roce to bude přesně 100 let, kdy Československo, nová republika na mapě světa, začala psát své dějiny. Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, kdy události v letech 1918, 1938, 1948 […]

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – 27.7.2018

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – 27.7.2018

  Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Šenov, které se bude konat: Dne Od Do 27.07.2018 7:30 15:30 Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení […]

Rekonstrukce povrchu ulice Václavovická a změna autobusové linky č. 28 a č. 71

Rekonstrukce povrchu ulice Václavovická a změna autobusové linky č. 28 a č. 71

  Od 1.7.2018 do 31.8.2018 budou probíhat stavební práce na opravě povrchu silnice Václavovická, které si vyžádají uzavírku silnice III/4701 (ul. Václavovická) v úseku mezi silnicí II/478 (ul. Šenovská) a ulicí Hraniční v k. ú. Šenov u Ostravy. V úseku od křižovatky se silnicí II/478 (ul. Šenovská) k ul. U Nádraží bude do uzavřeného úseku […]

Připomínky k návrhu železničního jízdního řádu 2018/2019.

Připomínky k návrhu železničního jízdního řádu 2018/2019.

V minulých dnech jsme obdrželi z odboru dopravy KÚ MSK Návrh železničního jízdního řádu 2018/2019 s platností od 9.12.2018 do 14.12.2019, viz příloha. Po prostudování a porovnání se stávajícím jízdním řádem dochází k urychlení odjezdu vlaků ze zastávky Šenov o 1 – 4 min dříve v obou směrech. Ve směru Opava – Č.Těšín jsou zrušeny […]

Důležité informace

Vymezení tranzitní nákladní dopravy z ulice Frýdecká.

Vymezení tranzitní nákladní dopravy z ulice Frýdecká.

  Město Šenov leží bohužel na spojnicích cest mezi Havířovem, Ostravou, Frýdkem – Místkem a Orlovou. Podle posledního sčítání vozidel v roce 2016 projíždí po silnici mezi Havířovem a Ostravou 25000 vozidel denně. Druhá v počtu průjezdů na území Šenova je ul. Frýdecká, kterou v pracovní dny projede 9195 vozidel za den ( viz. celostátní sčítání dopravy 2016). […]

Vysvětlení k úpravě jízdního řádu na lince 441 o volných dnech od 19.3.2018

Vysvětlení k úpravě jízdního řádu na lince 441 o volných dnech od 19.3.2018

  Od nepaměti jezdí ulicí Těšínskou autobusy mezi Havířovem a Ostravou. Spojení mezi oběma městy nelze jinak než průjezdem přes Šenov. Objednatelem těchto spojů jsou obě velká města. Na názor k počtu spojů nebo časovým polohám v jízdním řádu se Šenova nikdy nikdo neptal. Do poloviny loňského roku přispíval na ztrátovost linky kraj. Bohužel od 1.9. […]

Veřejná splašková kanalizace města Šenov

Veřejná splašková kanalizace města Šenov

  Vážení občané. Velice si vážíme těch, kteří nejsou lhostejní k životnímu prostředí a aktivně přistupují nápravě nevyhovující stávajícího způsobu likvidace odpadních vod ze svých nemovitostí napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci či realizací čistírny odpadních vod.  Musíme však upozornit, že napojení na veřejnou kanalizaci je potřeba ohlásit na MěÚ a mít platnou smlouvu o odvádění splaškových […]

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

Informace k žádostem o vydání občanských průkazů

Informace k žádostem o vydání občanských průkazů

dokument PDF, 648 kB