Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuality

ANI ZA MILION! – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – 20.10.2018 v 18:00

ANI ZA  MILION! – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – 20.10.2018 v 18:00

ANI ZA MILION!

Plánovaná oprava na vodovodní síti – 31.10.2018 – Okrajová

Plánovaná oprava na vodovodní síti – 31.10.2018 – Okrajová

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované opravě na vodovodní síti Aktuální informace o zahájení opravy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky Číslo poruchy: 81950 Obec: Šenov Ulice: Okrajová Skut. zahájení: […]

Informace k chybě v počtů hlasů – VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – okrsek č.3

Informace k chybě v počtů hlasů – VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – okrsek č.3

Informace k chybě v počtů hlasů v okrsku č. 3 Předseda okrskové volební komise č. 3 požádal krajský soud o přepočítání počtu hlasů v daném okrsku. Zřejmě došlo k chybě při přepisování počtu hlasů ze sčítacích archů do Zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, který byl odevzdán Českému statistickému úřadu. Tento zápis […]

Oprava povrchu místní komunikace Ve Strži

Oprava povrchu místní komunikace Ve Strži

Město Šenov dokončilo zpevnění podkladu a asfaltování povrchu místní komunikace Ve Strži na svém katastru. Další část ulice je ve vlastnictví města Vratimova, které bude do své komunikace ukládat kanalizaci a teprve poté bude upravovat povrch vozovky. V současné době je na této ulici omezena rychlost na 40 km/hod a je zde zakázán vjezd nákladních […]

Plánovaná odstávka na vodovodní síti – 31.10.2018 – Na Farském

Plánovaná odstávka na vodovodní síti – 31.10.2018 – Na Farském

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky Číslo plánované odstávky: 1740 Obec: Šenov Ulice: Na Farském Skut. zahájení: Plán. zahájení […]

Důležité informace

Informace k chybě v počtů hlasů – VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – okrsek č.3

Informace k chybě v počtů hlasů – VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – okrsek č.3

Informace k chybě v počtů hlasů v okrsku č. 3 Předseda okrskové volební komise č. 3 požádal krajský soud o přepočítání počtu hlasů v daném okrsku. Zřejmě došlo k chybě při přepisování počtu hlasů ze sčítacích archů do Zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, který byl odevzdán Českému statistickému úřadu. Tento zápis […]

DOTAZY OBČANŮ – NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

DOTAZY OBČANŮ – NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

DOTAZ Dobrý den, pane Procházka. Prosím pěkně, jak bylo naloženo s podáními, která byla učiněna mnou, mou matkou (18.06.2018) a mým bratrem (tady si přesným datem nejsem podáním na podatelnu či přímo na stavební odbor nejsem jista) na podatelně města stran nového územního plánu? Nebyli jsme informováni ani při podání v předcházejícím řízení, ani v […]

Vysvětlení k úpravě jízdního řádu na lince 441 o volných dnech od 19.3.2018

Vysvětlení k úpravě jízdního řádu na lince 441 o volných dnech od 19.3.2018

  Od nepaměti jezdí ulicí Těšínskou autobusy mezi Havířovem a Ostravou. Spojení mezi oběma městy nelze jinak než průjezdem přes Šenov. Objednatelem těchto spojů jsou obě velká města. Na názor k počtu spojů nebo časovým polohám v jízdním řádu se Šenova nikdy nikdo neptal. Do poloviny loňského roku přispíval na ztrátovost linky kraj. Bohužel od 1.9. […]

Veřejná splašková kanalizace města Šenov

Veřejná splašková kanalizace města Šenov

  Vážení občané. Velice si vážíme těch, kteří nejsou lhostejní k životnímu prostředí a aktivně přistupují nápravě nevyhovující stávajícího způsobu likvidace odpadních vod ze svých nemovitostí napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci či realizací čistírny odpadních vod.  Musíme však upozornit, že napojení na veřejnou kanalizaci je potřeba ohlásit na MěÚ a mít platnou smlouvu o odvádění splaškových […]

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH

INTERNÍ PROVOZNÍ ŘÁD – SBĚRNÉ MÍSTO NA SEDLÁCÍCH