Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

2018

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
12 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů (dokument PDF, 435.97 KB) SO 17. 1. 2018 - 5. 3. 2018
11 Opatření obecné povahy č. 955/17/VH – záplavové území (dokument PDF, 3.57 MB) ŽP 17. 1. 2018 - 5. 2. 2018
10 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 315.14 KB) SO 17. 1. 2018 - 31. 1. 2018
09 Seznámení s podklady rozhodnutí dle § 36 správního řádu – kanalizační přípojky (dokument PDF, 1.02 MB) OS 16. 1. 2018 - 2. 2. 2018
08 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Martin Matas (dokument PDF, 337.94 KB) SO 15. 1. 2018 - 1. 2. 2018
07 Výzva k podání cenové nabídky – „Vrtaná studna a úprava zavlažovacího systému fotbalového hřiště SK Šenov“ (dokument PDF, 1.57 MB) OI 15. 1. 2018 - 1. 2. 2018
06 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Chodník podél ulice Václavovická“ (dokument PDF, 1.42 MB) SO 15. 1. 2018 - 1. 2. 2018
05 Dražební vyhláška – dražba nemovitých věcí (dokument PDF, 2.52 MB) SO 11. 1. 2018 - 1. 3. 2018
04 Dražební vyhláška č. j. 162EX265/17-67 (dokument PDF, 931.91 KB) SO 10. 1. 2018 - 19. 2. 2018
02 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Yveta Kaviaková (dokument PDF, 339.78 KB) SO 9. 1. 2018 - 25. 1. 2018
01 Rozpočet města na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 - 2021 (dokument PDF, 213.03 KB) FO 3. 1. 2018 - 31. 12. 2018
210 Usnesení o opakované elektronické dražbě – dražební vyhláška - 160 EX 2413/11-326 (dokument PDF, 2.09 MB) SO 19. 12. 2017 - 1. 2. 2018
209 Usnesení o opakované elektronické dražbě – dražební vyhláška - 160 EX 2413/11-331 (dokument PDF, 2.1 MB) SO 19. 12. 2017 - 1. 2. 2018
188 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. druhé kolo ve dnech 26 a 27. ledna 2018 – Oznámení o době a místě konání voleb (dokument PDF, 763.61 KB) SO 27. 11. 2017 - 29. 1. 2018
187 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. druhé kolo ve dnech 26 a 27. ledna 2018 – Jmenování zapisovatele (dokument PDF, 236.48 KB) SO 27. 11. 2017 - 29. 1. 2018
186 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. druhé kolo ve dnech 26 a 27. ledna 2018 – Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků (dokument PDF, 237.27 KB) SO 27. 11. 2017 - 29. 1. 2018
170 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. druhé kolo ve dnech 26 a 27. ledna 2018 – počet členů okrskové volební komise (dokument PDF, 228.22 KB) SO 10. 11. 2017 - 29. 1. 2018
166 Podmínky dotačního programu „ PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2018“ (dokument PDF, 3.54 MB) SO 8. 11. 2017 - 9. 2. 2018
153 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 1.48 MB) SO 20. 10. 2017 - 31. 12. 2023
test - 18. 10. 2017
121 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – příspěvek města Šenov (dokument PDF, 1.4 MB) FO 30. 8. 2017 - 31. 8. 2020
46 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 2.63 MB) SO 20. 3. 2017 - 1. 1. 2024
42 ZVEŘEJŇOVÁNÍ – ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ (dokument PDF, 346.09 KB) FO 16. 3. 2017 - 1. 1. 2020
01 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji (dokument PDF, 1.38 MB) FO 4. 1. 2017 - 6. 1. 2020

Archív