Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

2017

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
152 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Přístavba jídelny ZŠ Šenov (dokument PDF, 482.47 KB) OS 20. 10. 2017 - 30. 10. 2017
151 Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace – ŠENOVSKÝ JARMARK 2018 (dokument PDF, 3.3 MB) SO 20. 10. 2017 - 6. 11. 2017
test - 18. 10. 2017
150 Odečet vodoměru – oznámení – 1. – 2.12.2017 (dokument PDF, 425.69 KB) SO 17. 10. 2017 - 4. 12. 2017
149 Město Šenov zveřejňuje svůj záměr – prodej SKÚTRU PEUGEOT (dokument PDF, 872.31 KB) OI 17. 10. 2017 - 2. 11. 2017
148 Návrh opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku (dokument PDF, 1.51 MB) ŽP 16. 10. 2017 - 30. 10. 2017
147 Oznámení o záměru města pronajmout část pozemku č. 64/2 (dokument PDF, 1014.5 KB) OI 12. 10. 2017 - 30. 10. 2017
146 Oznámení o záměru města pronajmout část pozemku č. 64/6 (dokument PDF, 2 MB) SO 12. 10. 2017 - 30. 10. 2017
145 Informace o oznámení záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dokument PDF, 5.27 MB) SO 10. 10. 2017 - 27. 10. 2017
140 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) (dokument PDF, 2.6 MB) SO 25. 9. 2017 - 9. 11. 2017
132 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 574.25 KB) SO 19. 9. 2017 - 16. 11. 2017
126 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (dokument PDF, 1.59 MB) SO 11. 9. 2017 - 2. 11. 2017
121 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – příspěvek města Šenov (dokument PDF, 1.4 MB) FO 30. 8. 2017 - 31. 8. 2020
46 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 2.63 MB) SO 20. 3. 2017 - 1. 1. 2024
42 ZVEŘEJŇOVÁNÍ – ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ (dokument PDF, 346.09 KB) FO 16. 3. 2017 - 1. 1. 2020
01 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji (dokument PDF, 1.38 MB) FO 4. 1. 2017 - 6. 1. 2020

Archív