Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

2020

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
46 Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písmnost (dokument PDF, 241.72 KB) SO 31. 3. 2020 - 16. 4. 2020
45 Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písmnost (dokument PDF, 247.49 KB) SO 31. 3. 2020 - 16. 4. 2020
44 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písmnost (dokument PDF, 244.98 KB) SO 31. 3. 2020 - 16. 4. 2020
43 Rozpočtové opatření č.3/2020 schválené usnesením dne 24.3.2020 (dokument PDF, 88.97 KB) FO 30. 3. 2020 - 31. 12. 2020
42 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2020 (dokument PDF, 462.62 KB) SO 26. 3. 2020 - 30. 6. 2020
41 Poplatek za odpady a ze psa - splatnost (dokument PDF, 314 KB) FO 25. 3. 2020 - 31. 5. 2020
40 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dokument PDF, 440.07 KB) SO 23. 3. 2020 - 23. 3. 2023
37 Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení (dokument PDF, 441.24 KB) SO 11. 3. 2020 - 12. 4. 2020
36 Mimořádně opatření (dokument PDF, 365.08 KB) SO 10. 3. 2020 - 11. 4. 2020
35 Mimořádně opatření (dokument PDF, 383.76 KB) SO 10. 3. 2020 - 11. 4. 2020
34 Organizace ošetření, činnosti KHS, laboratorního vyšetření a předávání informací u pacientů s možnou infekci COVID -19 (dokument PDF, 1.31 MB) SO 9. 3. 2020 - 9. 4. 2020
33 Mimořádné opatření (dokument PDF, 395.3 KB) SO 9. 3. 2020 - 9. 4. 2020
32 Svazek obcí Region Slezská brána Rozpočtové opatření č.1/2020 (dokument PDF, 140.26 KB) SO 9. 3. 2020 - 31. 12. 2020
31 Mimořádné opatření (dokument PDF, 436.33 KB) SO 9. 3. 2020 - 10. 4. 2020
26 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dokument PDF, 457.59 KB) FO 5. 3. 2020 - 6. 3. 2023
25 Rozpočtové opatření Únor 2020 (dokument PDF, 91.09 KB) FO 2. 3. 2020 - 31. 12. 2020
10 Záměr města Šenov směnit pozemek p.č. 307/2 v K.Ú. Ostravy (dokument PDF, 602.8 KB) SO 5. 2. 2020 - 26. 5. 2020
1 Schválený rozpočet města na rok 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 - 2023 (dokument PDF, 113.09 KB) FO 3. 1. 2020 - 31. 12. 2020
196 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy ze dne 30.8.2019 (kůrovcová kalamita) (dokument PDF, 309 KB) SO 10. 12. 2019 - 31. 12. 2022
185 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov Sportovnímu klubu Šenov, z. s. (dokument PDF, 444.56 KB) FO 25. 11. 2019 - 25. 11. 2022
172 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" (dokument PDF, 840.98 KB) FO 11. 11. 2019 - 11. 11. 2022
51 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – Kotlíkové dotace v MSK (dokument PDF, 682.6 KB) FO 16. 4. 2019 - 16. 4. 2022
189 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.51 MB) FO 28. 11. 2018 - 28. 11. 2021
188 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.33 MB) FO 28. 11. 2018 - 28. 11. 2021
159 Smlouva o návratné finanční výpomoci (dokument PDF, 714.2 KB) SO 4. 10. 2018 - 4. 10. 2021
41 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 1.84 MB) SO 9. 3. 2018 - 31. 12. 2023
121 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – příspěvek města Šenov (dokument PDF, 1.4 MB) FO 30. 8. 2017 - 31. 8. 2020
46 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 2.63 MB) SO 20. 3. 2017 - 1. 1. 2024

Archív