Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Harmonogram svozu odpadů 2020


Harmonogram svozu BIO popelnic (2020)


Harmonogram svozu tříděného odpadu

pro rok 2020 dle jednotlivých ulic (2020)


Harmonogram svozu komunálních odpadů (2020)


Harmonogram velkoobjemových kontejnerů

pro rok 2020

Měsíc datum stanoviště
leden 30.1.-31.1. Škrbeňská (u Horizontu)

Václavovická (bytovky)

Nová

Lapačka 2x (u obch.)

únor nepřistavují se
březen 5.3.-6.3. Stará petřvaldská

Škrbeňská bytovky

Datyňská

Okružní x Na Šimšce (mezi čp. 1182 a 72)

duben 2.4.-3.4. U Rybníků

V Družstvu

Vráclavská

Topolová

květen 6.5.-7.5. K Hájence (naproti č.p. 959)

Březůvka x Ke Stovkám

Václavovická (u nádraží)

K Haltýřům

červen 4.6.-5.6. Pod Šodkem

Šenovská

K Hájence (pod č. p. 1692)

Pod Čechem

červenec 30.7.-31.7. U Garáží

Šajarská x Nad Potokem

U Alejského dvora

Na Šutrovině

srpen nepřistavují se
září 10.9.-11.9. V Družstvu x Nová

Těšínská /u železářství/

Škrbeňská x Okružní

říjen 1.10.-2.10. Vráclavská x Na Farském

U Školky

Na Šimšce

listopad 12.11.-13.11. Pod Křižovatkou

křiž. Petřvaldská x V Družstvu

Okružní

prosinec nepřistavují se

Pro všechny typy nádob a druhy sběrů a svozů platí zákaz ukládání:
– odpadů vzniklých ze stavební činnosti
– pneumatik

 

Sběrné místo komunálních odpadů

Po dobu rekonstrukce sběrného místa je zřízeno provizorní sběrné místo. 

Informace zde

 

————————————————————————————————————-

U P O Z O R N Ě N Í

Jelikož se na sběrném místě na ul. Na Sedlácích vyskytly problémy, upozorňujeme občany, že od 01.07.2016 je účinný Interní provozní řád sběrného místa (http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2016/07/INTERNÍ-PROVOZNÍ-ŘÁD-–-SBĚRNÉ-MÍSTO-NA-SEDLÁCÍCH.pdf).

Občané města Šenov mohou předávat své odpady na sběrném místě pouze po předložení průkazu totožnosti (Interní provozní řád – str. 7, bod 4.2. Sběr a roztřídění odpadů).

Toto opatření bylo zavedeno především z důvodu, aby ve sběrném místě nemohli odpady odkládat občané sousedních obcí.