Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Harmonogram sběru 2019

Odpadové hospodářství města Šenov (dokument PDF, 944 kB)

Harmonogram sběru, svozu a odstraňování objemných a nebezpečných odpadů z domácností, včetně provozních podmínek sběrného místa na Sedlácích v roce 2019.

Měsíc    VOK  – datum  stanoviště Sběrné místo na Sedlácích
Leden nepřistavují se nepřistavují se 12. 1. (So)
9:00-12:00
pouze elektro, neb. odpdy
Únor 7.2. – 8.2.

31. 1. – 1. 2.  

Škrbeňská /u obch./,
Václavovická (b.j.),
Nová, Lapačka 2x(u obch)
od 4.2. pouze objemné,elektro,neb.odpady
Po,Stř,Pá:
12:00-16:00
So :
9:00 – 12:00 hod.
Březen 7. 3. – 8. 3. Stará petřvaldská,
Škrbeňská  b.j,
Datyňská, Okružní x Na Šimšce (mezi čp. 1182 a 72)
pouze objemné, elektro, neb.
Po, St, Pá:
12:00 – 16:00
So: 9:00 – 12:00 hod.
Duben 4. 4. – 5. 4. U Rybníků,
V Družstvu,
Vráclavská,
Topolová
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Květen 9. 5. – 10. 5. K Hájence (naproti č. p. 959),
Březůvka x Ke Stovkám,
Václavovická (u nádr.),
K Haltýřům
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Červen 6. 6. – 7. 6. Pod Šodkem,
Šenovská,
K Hájence (pod č. p. 1692,
Pod Čechem
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Červenec nepřistavují se nepřistavují se objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, Pá:
14:00 – 17:45
St: 12:00 – 19:00 hod.
So: 9:00 – 12:00 hod.
Srpen 8.8. – 9.8.

1. 8. – 2. 8.
 

U Garáží,
Šarajská x Nad Potokem,
U Alejského dvora,
Na Šutrovině
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, Pá:
14:00 – 17:45
St: 12:00 – 19:00 hod.
So: 9:00 – 12:00 hod.
Září 5.9. – 6.9.
12. 9. – 13. 9.
V Družstvu x Nová,
Těšínská /u koš./,
Škrbeňská x Okružní
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, Pá:
14:00 – 17:45
St:
12:00 – 19:00 hod.
So:
9:00 – 12:00 hod.
Říjen 3.10.- 4. 10. Vráclavská x Na Farském,
U Školky,
Na Šimšce
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, Pá:
14:00 – 17:45
St:
12:00 – 19:00 hod.
So:
9:00 – 12:00 hod.
Listopad 7.11. – 8.11.

14. 11. – 15. 11.
 

Pod Křižovatkou, křiž. Petřvaldská x V Družstvu, Okružní objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
12:00 – 16:00
So: 9:00 – 12:00
Prosinec nepřistavují se nepřistavují se 1.12 -19.12.
pouze objemné, elektro, neb. odpady
Po, St, Pá:
12:00 – 16:00
So: 9:00 – 12:00

*… pouze pro potřeby hřbitova/VOK se přistavuje do areálu hřbitova

Pro všechny typy nádob a druhy sběrů a svozů platí zákaz ukládání:
– odpadů vzniklých ze stavební činnosti
– pneumatik

—————————————————————————————————–
Vývoz komunálních odpadů v Šenově 
—————————————————————————————————–

Sběrné místo Na Sedlácích
odběr a uložení odpadů komunálních:

  • objemné odpady z domácností,
  • elektro, baterie, monočlánky,
  • EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
  • vyřazené kompaktní úsporné svítidla, zářivky, výbojky,
  • nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od barev, …),
  • separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
  • oděvy, obuv a textil,
  • dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýhovaná).

Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených obalů, pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky.

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, … a pneumatiky.

Provozní doba:

zimní období  tj. 1.11.- 20.12. a od 04.02. – 31.03.
pondělí, středa, pátek 12:00-16:00
sobota 09:00 – 12:00
(druhá sobota v lednu otevřeno 9:00-12:00 nelze odložit objemný odpad)

letní období   tj. 01.04.- 31.10.                                
pondělí, středa, pátek 14:00-17:45
sobota 09:00 – 12:00

Sběr BIO od 01.04. – 30.11.

Informace, reklamace apod.: MěÚ Šenov, úsek ŽP, tel.: 596 805 955, e-mail: meu.senov@seznam.cz

prov. MěPOS, tel.596 887 136, 737 168 759, e-mail: mepos@volny.cz

————————————————————————————————————-

U P O Z O R N Ě N Í

Jelikož se na sběrném místě na ul. Na Sedlácích vyskytly problémy, upozorňujeme občany, že od 01.07.2016 je účinný Interní provozní řád sběrného místa (http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2016/07/INTERNÍ-PROVOZNÍ-ŘÁD-–-SBĚRNÉ-MÍSTO-NA-SEDLÁCÍCH.pdf).

Občané města Šenov mohou předávat své odpady na sběrném místě pouze po předložení průkazu totožnosti (Interní provozní řád – str. 7, bod 4.2. Sběr a roztřídění odpadů).

Toto opatření bylo zavedeno především z důvodu, aby ve sběrném místě nemohli odpady odkládat občané sousedních obcí.

Kompostéry

Separace bioodpadů

Bioodpad tvoří až 45% (v každé obci se škála pohybuje různě – v rozmezí od 40% do 70%) vyprodukovaného komunálního odpadu.

Město Šenov v rámci poskytnutých dotací z Operačního programu životní prostředí na akce „Separace bioodpadů ve městě Šenov“ – I. a II. etapa“ pořídilo vysokohustotní polyetylénové kompostéry o objemech 903 l v počtu 1.000 ks, 1.050 l v počtu 500 ks určené pro domácí kompostování a 2.000 l v počtu 6 ks pro komunitní kompostování. V současné době jsou všechny kompostéry již přiděleny a občané mohou bioodpad kompostovat přímo na svých zahradách. Pro připomenutí uvádíme následující informace, viz dokument PDF, 35 kB.