Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Harmonogramy svozu odpadu


Harmonogram svozu tříděného odpadu

pro rok 2020 dle jednotlivých ulic (2020)


Harmonogram svozu komunálních odpadů (2020)


Harmonogram velkoobjemových kontejnerů

pro rok 2020

Měsíc datum stanoviště
leden 30.1.-31.1. Škrbeňská (u Horizontu)

Václavovická (bytovky)

Nová

Lapačka 2x (u obch.)

únor nepřistavují se
březen 5.3.-6.3. Stará petřvaldská

Škrbeňská bytovky

Datyňská

Okružní x Na Šimšce (mezi čp. 1182 a 72)

duben 2.4.-3.4. U Rybníků

V Družstvu

Vráclavská

Topolová

květen 6.5.-7.5. K Hájence (naproti č.p. 959)

Březůvka x Ke Stovkám

Václavovická (u nádraží)

K Haltýřům

červen 4.6.-5.6. Pod Šodkem

Šenovská

K Hájence (pod č. p. 1692)

Pod Čechem

červenec 30.7.-31.7. U Garáží

Šajarská x Nad Potokem

U Alejského dvora

Na Šutrovině

srpen nepřistavují se
září 10.9.-11.9. V Družstvu x Nová

Těšínská /u železářství/

Škrbeňská x Okružní

říjen 1.10.-2.10. Vráclavská x Na Farském

U Školky

Na Šimšce

listopad 12.11.-13.11. Pod Křižovatkou

křiž. Petřvaldská x V Družstvu

Okružní

prosinec nepřistavují se

Pro všechny typy nádob a druhy sběrů a svozů platí zákaz ukládání:
– odpadů vzniklých ze stavební činnosti
– pneumatik

 

Sběrné místo komunálních odpadů

ul. Na Sedlácích

Otevírací doba leden 2020

06.01. pondělí –  od 12:00 – 16:00 hod.

11.01., 18.01, a 25.01. – sobota – od 09:00-12:00 hod.

odběr a uložení odpadů komunálních:

 • elektro, baterie, monočlánky,
 • EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
 • vyřazené kompaktní úsporné svítidla, zářivky, výbojky,
 • nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od barev, …),
 • jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky.
 • separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
 • bio/tráva, listí, měkké části rostlin,
 • oděvy, obuv a textil.

 

————————————————————————————————-

Otevírací doba od 1. února 2020 do 30.03.2020

Po, St, Pá: 12:00 – 16:00 hod.

So: 9:00 – 12:00 hod.

odběr a uložení odpadů komunálních:

 • objemné odpady z domácností,
 • elektro, baterie, monočlánky,
 • EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
 • vyřazené kompaktní úsporné svítidla, zářivky, výbojky,
 • nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od barev, …),
 • jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky.
 • separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
 • bio/tráva, listí, měkké části rostlin,
 • oděvy, obuv a textil,
 • dřevo (odřezky z masivního dřeva, palety, nábytkové dřevo, dřevěné obaly, bedny, trámy, prkna, demoliční dřevo, OSB desky, překližka).

 

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, … a pneumatiky.

Informace, reklamace apod.: MěÚ Šenov, úsek ŽP, tel.: 596 805 955, e-mail: meu.senov@seznam.cz

prov. MěPOS, tel.596 887 136, 737 168 759, e-mail: mepos@volny.cz

————————————————————————————————————-

U P O Z O R N Ě N Í

Jelikož se na sběrném místě na ul. Na Sedlácích vyskytly problémy, upozorňujeme občany, že od 01.07.2016 je účinný Interní provozní řád sběrného místa (http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2016/07/INTERNÍ-PROVOZNÍ-ŘÁD-–-SBĚRNÉ-MÍSTO-NA-SEDLÁCÍCH.pdf).

Občané města Šenov mohou předávat své odpady na sběrném místě pouze po předložení průkazu totožnosti (Interní provozní řád – str. 7, bod 4.2. Sběr a roztřídění odpadů).

Toto opatření bylo zavedeno především z důvodu, aby ve sběrném místě nemohli odpady odkládat občané sousedních obcí.