Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Harmonogram sběru 2017

Odpadové hospodářství města Šenov (dokument PDF, 934 kB)

Harmonogram sběru, svozu a odstraňování objemných a nebezpečných odpadů z domácností, včetně provozních podmínek sběrného místa na Sedlácích v roce 2017.

Měsíc    VOK  – datum  stanoviště Sběrné místo na Sedlácích
Leden nepřistavují se nepřistavují se 14.1. (So)
9:00-12:00
pouze elektro, neb. odpdy
Únor 9. 2. – 10. 2. Škrbeňská /u obch./,
Václavovická (b.j.),
Nová, Lapačka 2x(u obch)
od 6.2. pouze objemné,elektro,neb.
Po,Stř,Pá:
12:00-16:00
So :
9:00 – 12:00 hod.
Březen 9. 3. – 10. 3. Stará petřvaldská,
Škrbeňská  b.j,
Datyňská, Okružní x Na Šimšce (mezi čp. 1182 a 72)
pouze objemné, elektro, neb.
Po, St, Pá:
12:00 – 16:00
So: 9:00 – 12:00 hod.
Duben 6. 4. – 7. 4. U Rybníků,
V Družstvu,
Vráclavská,
Topolová
objemné, elektro, neb., Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Květen 11. 5. – 12. 5. K Hájence,
Březůvka x Ke Stovkám,
Václavovická (u nádr.),
K Haltýřům
objemné, elektro, neb., Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Červen 8. 6. – 9. 6. Pod Šotkem,
Šenovská,
K Hájence x Dlouhá,
Pod Čechem
objemné, elektro, neb., Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Červenec nepřistavují se nepřistavují se objemné, elektro, neb., Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Srpen 3. 8. – 4. 8. U Garáží,
Šarajská x Nad Potokem,
U Alejského dvora,
Na Šutrovině
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Září 7. 9. – 8. 9. V Družstvu x Nová,
Těšínská /u koš./,
Škrbeňská x Okružní
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00
Říjen 5.10.- 6. 10. Vráclavská x Na Farském,
U Školky,
Na Šimšce
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00
Listopad 9. 11. – 10. 11. Pod Křižovatkou, křiž. V Družstvu x Březová, Okružní objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
12:00 – 16:00
So: 9:00 – 12:00
Prosinec 7. 12. – 8. 12. nepřistavují se 1.12 -19.12.
pouze objemné, elektro, neb. odpady
Po, St, Pá:
12:00 – 16:00
So: 9:00 – 12:00

*… pouze pro potřeby hřbitova/VOK se přistavuje do areálu hřbitova

Pro všechny typy nádob a druhy sběrů a svozů platí zákaz ukládání:

– odpadů vzniklých ze stavební činnosti

– pneumatik

 

Sběrné místo Na Sedlácích:

Odpady ze zeleně/tráva, listí/ -bio : samostatný kontejner

Nebezpečné složky komunálních odpadů: speciální a příslušně označené nádoby

Elektrická a elektrotechnická zařízení: samostatné, označené objekty

Elektroodpad : samostatný kontejner

Drobné vyř.elektro, baterie,monočlánky : červený spec.kontejner

Textil, oděvy,obuv : spec.kontejner

Plast,papír, sklo: samostatné kont.

 

Informace, reklamace apod.: MěÚ Šenov, úsek ŽP,
tel.: 596 805 955
e-mail: meu.senov@seznam.cz

prov. MěPOS, tel.59 688 7136, 737 168 759, e-mail: mepos@volny.cz

 

Kompostéry

Separace bioodpadů

Bioodpad tvoří až 45% (v každé obci se škála pohybuje různě – v rozmezí od 40% do 70%) vyprodukovaného komunálního odpadu.

Město Šenov v rámci poskytnutých dotací z Operačního programu životní prostředí na akce „Separace bioodpadů ve městě Šenov“ – I. a II. etapa“ pořídilo vysokohustotní polyetylénové kompostéry o objemech 903 l v počtu 1.000 ks, 1.050 l v počtu 500 ks určené pro domácí kompostování a 2.000 l v počtu 6 ks pro komunitní kompostování. V současné době jsou všechny kompostéry již přiděleny a občané mohou bioodpad kompostovat přímo na svých zahradách. Pro připomenutí uvádíme následující informace, viz dokument PDF, 35 kB.