Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Harmonogram sběru 2018

Odpadové hospodářství města Šenov (dokument PDF, 944 kB)

Harmonogram sběru, svozu a odstraňování objemných a nebezpečných odpadů z domácností, včetně provozních podmínek sběrného místa na Sedlácích v roce 2018.

Měsíc    VOK  – datum  stanoviště Sběrné místo na Sedlácích
Leden nepřistavují se nepřistavují se 13.1. (So)
9:00-12:00
pouze elektro, neb. odpdy
Únor 8. 2. – 9. 2. Škrbeňská /u obch./,
Václavovická (b.j.),
Nová, Lapačka 2x(u obch)
od 5.2. pouze objemné,elektro,neb.
Po,Stř,Pá:
12:00-16:00
So :
9:00 – 12:00 hod.
Březen 8. 3. – 9. 3. Stará petřvaldská,
Škrbeňská  b.j,
Datyňská, Okružní x Na Šimšce (mezi čp. 1182 a 72)
pouze objemné, elektro, neb.
Po, St, Pá:
12:00 – 16:00
So: 9:00 – 12:00 hod.
Duben 5. 4. – 6. 4. U Rybníků,
V Družstvu,
Vráclavská,
Topolová
objemné, elektro, neb., Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Květen 10. 5. – 11. 5. K Hájence,
Březůvka x Ke Stovkám,
Václavovická (u nádr.),
K Haltýřům
objemné, elektro, neb., Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Červen 7. 6. – 8. 6. Pod Šotkem,
Šenovská,
K Hájence x Dlouhá,
Pod Čechem
objemné, elektro, neb., Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Červenec nepřistavují se nepřistavují se objemné, elektro, neb., Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Srpen 2. 8. – 3. 8. U Garáží,
Šarajská x Nad Potokem,
U Alejského dvora,
Na Šutrovině
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00 hod.
Září 6. 9. – 7. 9. V Družstvu x Nová,
Těšínská /u koš./,
Škrbeňská x Okružní
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00
Říjen 4.10.- 5. 10. Vráclavská x Na Farském,
U Školky,
Na Šimšce
objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
14:00 – 17:45
So: 9:00 – 12:00
Listopad 8. 11. – 9. 11. Pod Křižovatkou, křiž. V Družstvu x Březová, Okružní objemné, elektro, neb. odpady, Bio
Po, St, Pá:
12:00 – 16:00
So: 9:00 – 12:00
Prosinec nepřistavují se nepřistavují se 1.12 -19.12.
pouze objemné, elektro, neb. odpady
Po, St, Pá:
12:00 – 16:00
So: 9:00 – 12:00

*… pouze pro potřeby hřbitova/VOK se přistavuje do areálu hřbitova

Pro všechny typy nádob a druhy sběrů a svozů platí zákaz ukládání:
– odpadů vzniklých ze stavební činnosti
– pneumatik

——————————————————————————————————–

Vývoz komunálních odpadů v Šenově 

Lichý týden pondělí
Březová, Dlouhá, Hasičská, Hlavní, K Hájence, K Haltýřům, K Insuli, K Potoku, Ke Statku, Kostelní, Lípová, Na Hrázkách, Na Výsluní, Nad Dolinou, Nad Olšinou, Nová, Obecní, Petřvaldská (domy  1225, 1634, 428), Pod Šodkem (od ul. Těšínské až po ul. Novou), Prostřední, Provaznická, Rolní, Smrková, Sokolská, Těšínská, V Družstvu, V Poli, Vilová, Vráclavská (od slepého ramena ul. Prostřední č.p. 1642 až do Bartovic), Za Pomníkem, Zámecká

Lichý týden v úterý
Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Kaštanová, Mezní, Místní, Morušova, Na Farském, Na Kopci, Na Přervalině, Na Spojce, Na Hranici, Na Konečné (vozí se domy č. 1827, 1888), Osadní, Petřvaldská (vozí se od kruhového objezdu až po ul. Osadní), Pod Čechem, Pod Křižovatkou, Souběžná, Spodní, Střední, U Alejského dvora, U Zahrádek, Úzká, Vráclavská (od ul. Kaštanová až po ul. Na kopci), Ztracená

Lichý týden v pátek
Datyňská, Pod Šodkem (od ul. Nové až nahoru na ul. Na Výspě), Šenovská, U Nádraží, U Rybníků, Václavovická (od ul. Šenovské po křiž. s ul. Ve Strži), Závodní

Sudý týden v pondělí
Březůvka, Dělená, Dolní, Dominova, Frýdecká, Hraniční, Jižní, K Pískovině, K Šajaru, Ke Starému Mlýnu, Ke Stovkám, Klidná, Na Šimšce, Na Šutrovině, Nad Kurty, Nad Lapačkou, Nad Potokem, Okrajová, Okružní, Ořechová, Polní, Příčná, Rodinná, Rovná, Řadová, Sousedská, Světlá, Šajarská, Topolová, U Hřiště, U Lapačky, U Lesa, Uzavřená, Václavovická (od křiž. Ve Strži směrem na Václavovice), Ve Strži, Venkovská, Větrná, Zahradní, Zelená

Sudý týden v úterý
Do Dědiny, K Trati, Kolmá, Krátká, Na Sedlácích, Na Široké, Slepá, Stará Cesta, Strmá, Škrbeňská, Topolová, U Garáží, U Kaple, U Mlýna, U Panelárny, U Rybníků, U Školky, V Úvozu

Sudý týden v pátek
Lesní, Petřvaldská (vozí se od ul. Sestupné až do Petřvaldu), Pod Školou, Stará Petřvaldská

————————————————————————————————

Sběrné místo Na Sedlácích:

Odpady ze zeleně/tráva, listí/ -bio : samostatný kontejner

Nebezpečné složky komunálních odpadů: speciální a příslušně označené nádoby

Elektrická a elektrotechnická zařízení: samostatné, označené objekty

Elektroodpad : samostatný kontejner

Drobné vyř.elektro, baterie,monočlánky : červený spec.kontejner

Textil, oděvy,obuv : spec.kontejner

Plast,papír, sklo: samostatné kont.

 

Informace, reklamace apod.: MěÚ Šenov, úsek ŽP,
tel.: 596 805 955
e-mail: meu.senov@seznam.cz

prov. MěPOS, tel.59 688 7136, 737 168 759, e-mail: mepos@volny.cz

 

Kompostéry

Separace bioodpadů

Bioodpad tvoří až 45% (v každé obci se škála pohybuje různě – v rozmezí od 40% do 70%) vyprodukovaného komunálního odpadu.

Město Šenov v rámci poskytnutých dotací z Operačního programu životní prostředí na akce „Separace bioodpadů ve městě Šenov“ – I. a II. etapa“ pořídilo vysokohustotní polyetylénové kompostéry o objemech 903 l v počtu 1.000 ks, 1.050 l v počtu 500 ks určené pro domácí kompostování a 2.000 l v počtu 6 ks pro komunitní kompostování. V současné době jsou všechny kompostéry již přiděleny a občané mohou bioodpad kompostovat přímo na svých zahradách. Pro připomenutí uvádíme následující informace, viz dokument PDF, 35 kB.