Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Zakázky města

Nacházíte se na stránce, na které jsou uveřejněny aktuální zakázky vyhlášené městem Šenov.16.02.2016

Název zakázky  Předpokládaná
hodnota bez DPH
Datum
zveřejnění
Lhůta pro podání
nabídky
  Podklady
Výzva k podání nabídky – MŠ Šenov – zajištění úspory energií, MŠ Lapačka – výkon TDS a koordinátora BOZP  300 000,- 17.5.2017 6.6.2017 do 10:00 hodin Výzva

Krycí list nabídky TDS Lapacka

Obchodní podmínky TDS+BOZP MŠ Lapačka