Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Zakázky města

Nacházíte se na stránce, na které jsou uveřejněny aktuální zakázky vyhlášené městem Šenov.16.02.2016

 

Název zakázky  Předpokládaná
hodnota bez DPH
Datum
zveřejnění
Lhůta pro podání
nabídky
  Podklady
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce – „Vrtaná studna a úprava zavlažovacího systému fotbalového hřiště SK Šenov“ 916 210,- 15.01.2018 05.02.2018 do 10:00 hod.  

Výzva

Zadávací dokumentace

 

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – „Kanalizace Šenov Jih, Rozšíření splaškové kanalizace v ulici K Trati“ 2 500 000,- 10.11.2017  24.11.2017 Výzva

Zadávací dokumentace

Oznámení o výsledku VŘ

POŘÍZENÍ VELKOKAPACITNÍ CAS PRO MĚSTO ŠENOV 5 700 000,- 01.12.2017 03.01.2018 Profil VZ – Zadávací dokumentace

Úřední deska – Zadávací dokumentace

Přílohy