Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Junák

Junák – český skaut, středisko Šenov, z. s.

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

 

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes má Junák – český skaut, z. s. přes 50 tisíc členů. Je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

 

V Šenově funguje 5 skautských oddílů a Klub přátel skautingu

  • 1. smečka vlčat AGENTI – pro chlapce od 7 let
  • 2. oddíl skautek a světlušek ELMANO – pro děvčata od 7 let
  • 4. skautský oddíl – pro chlapce i děvčata od 7 let
  • 11. skautský oddíl ENTER – pro chlapce od 11 let
  • Roverský kmen eReSTečka – pro mládež od 15 let
  • Klub přátel skautingu – pro všechny příznivce našeho střediska

Scházíme se každý pátek ve Staré škole na pravidelných schůzkách, pořádáme výpravy do přírody, v létě vyrážíme na stanové tábory. Naše činnost je velmi různorodá.

V roce 2016 čítá stav naší členské základny 220 registrovaných členů a stále přijímáme děti, mladé lidi i dospělé, kteří chtějí naplňovat skautské ideály.

 

Junák – český skaut, středisko Šenov, z. s.
Kostelní 128, 739 34 Šenov
IČ: 48772551, ev.č. v Junáku: 812.05

Webové stránky: http://senov.skauting.cz 

Vedoucí střediska: Ing. Martin Sulek
Telefon: 776 203 624
E-mail: martin.sulek@seznam.cz

Zástupkyně vedoucího střediska:
 Karla Tomisová
Telefon: 731 496 054
E-mail: tomisova.karla@gmail.com