Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Šenov je občanským sdružením s dlouholetou tradicí. Hlavním posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů. V roce 1993 došlo k rozdělení původního sdružení a ke vzniku druhého mysliveckého sdružení na území Šenova, a to Mysliveckého sdružení Šenov-obecní.

V současné době má sdružení 16 členů a 1 čekatele členství.
Členové jsou rozděleni do 2 úseků, kde se na přiděleném území starají o přikrmování zvěře,výstavbu a údržbu mysliveckých zařízení apod.
Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Výkonným orgánem je pětičlenný výbor, který spravuje záležitosti sdružení v období mezi členskými schůzemi. Kontrolním a revizním orgánem sdružení je tříčlenná revizní komise.

Název: Myslivecké sdružení ŠENOV, z. s.
Sídlo:  K Hájence 1881, Šenov 739 34
IČO:    48772402

Stará chata před požárem

Předseda sdružení: Jiří Žáček
Telefon: 603 501 063
E-mail: 2jirizacek@seznam.cz

Myslivecký hospodář: Miroslav Kocián
Telefon: 602 775 270
E-mail: kocian.mir@seznam.cz

Finanční hospodář: Petr Nedoba
Telefon: 732 303 111
E-mail: p.nedoba@seznam.cz

Předseda revizní komise: Stanislav Kroužil

Honitba

Myslivecké sdružení Šenov nyní hospodaří v pronajaté honitbě Lesů České republiky „Pežgovský les“ o výměře 594 ha. Příslušným orgánem státní správy myslivosti je Magistrát Statutárního města Havířov. Honitba leží na katastrálních územích měst Šenov, Havířov, Orlová a Petřvald. Jedná se o lesní honitbu, hojně navštěvovanou veřejností, se všemi negativními důsledky na život zvěře, která zde žije. V honitbě je vybudována síť mysliveckých zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře.

Nejpočetnější zvěří v honitbě je v současné době zvěř srnčí.V menší míře se vyskytuje také zvěř černá. V posledních letech poklesly stavy zajíců a bažantů, což do značné míry ovlivnily vysoké počty zvířat škodlivých myslivosti, tj.toulavých psů a koček. Negativně se projevuje výskyt dříve zde zcela neznámého krkavce velkého, který zde již řadu let hnízdí. Dále se zde běžně vyskytují dravci jako jestřáb lesní, káně lesní, krahujec, sovy jako kalous ušatý, puštík obecný či sova pálená. Hnízdí zde holub hřivnáč i kachny divoké. Ze srstnaté zvěře se zde hojně vyskytuje liška obecná, kuna lesní i kuna skalní.

Veřejně prospěšná činnost

Chata po požáru

Takřka 45 let sloužila členům mysliveckého sdružení a zdaleka ne jenom jim myslivecká chata v Šenově. Poslední leče, srnčí hody, schůze, svatby, rodinné oslavy, posezení pracovních kolektivů, dětské akce – to vše se zde konalo. V důsledků žhářského útoku v noci z 11. na 12.května 2009 chata lehla popelem. Myslivci tak přišli o střechu nad hlavou a museli řešit otázky financování chaty nové a jejího vnitřního vybavení. Zvýšeným úsilím všech členů za pomocí sponzorů se vše podařilo úspěšně dořešit a nová chata tak může sloužit nejen myslivcům ale i široké občanské veřejnosti.

 

Informace o volných termínech a podmínkách pronájmu poskytne správkyně chaty

p.Pavlína Rajdusová, tel.:777 229 291,
e-mail: tomas.rajdus@volny.cz

 

 

 

 Akce

 Stavba mysliveckého zařízení 26.08.2010:

Akce 26.08.2010 Stavba 26.08.2010