Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Klubka

Turistický oddíl pro děti a mládež se zaměřením na dramatickou výchovu

Členové klubu KlubkaProjekt Klubka vznikl na podzim v roce 2003 za podpory mezinárodní organizace podporující mladé dobrovolníky Make a Connection, Nadace rozvoje občanské společnosti a firmy Nokia, která podobné projekty z velké části financuje. Do roku 2003 jsme fungoval oddíl neformální skupina, která se pravidelně scházela na pátečních schůzkách, jezdila na společné výlety, stanování a pořádala jiné zážitkové akce.

Následně Klubka vstoupila do Asociace turistických oddílů mládeže, která dala  oddílu nejen status zaštítěné organizace, ale především otevřela klubu nové obzory v rovině turistiky, tábornictví a nabízí nespočet zajímavých regionálních i celostátních akcí.

Členové oddílu KlubkaProgramem v Klubce se snažíme dětem přiblížit základní ekologické informace a návyky, které mohou uplatňovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o děti mladšího školního věku, učíme je především návykům v sociálním prostředí a životu ve skupině. Nabízíme dětem tradiční hodnoty, kterými se snažíme alespoň částečně konkurovat trendům moderní přetechnizované doby. Učíme děti odpovědnosti, zvládat agresivitu, vážit si cizího majetku, respektovat druhé, vyrovnávat se s neúspěchy, nebát se spontánního projevu, sdělit bez ostychu svůj názor, respektovat druhé ve skupině a mnoho dalších sociálních a psychologických návyků, jejichž záměrem je kladně působit na zdravý rozvoj osobnosti. K uskutečnění našich záměrů využíváme metod a technik dramatické výchovy.

Kromě pravidelných pátečních schůzek, kdy každé ze setkání trvá necelé dvě hodiny, pořádáme výlety, vícedenní výpravy do hor a do okolí našeho města. V poslední době se čím dál víc účastníme akcí asociace ať soutěžních, divadelních, městských her či pochodů. Dále se setkáváme na Mikulášských a vánočních besídkách, na zimních radovánkách na sněhu či na ledě, pro členy pořádáme plesy a diskotéky a především jezdíme na letní tábory, které považujeme za vyvrcholení naší celoroční činnosti.

E-mail: klubka@gmail.com
Webové stránky: www.klubka.com

Hlavní vedoucí: Jana Gansová
Mobil: 736 282 319

Vedoucí: Andrea Liolia
Mobil: 737 831 665