Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Územní studie Šenov – Do Dědiny

Územní studie Šenov – Do Dědiny – 2. etapa (dokument ZIP, 4,5 MB)

Územní studie Šenov – Do Dědiny – 3. etapa II (dokument ZIP, 6 MB)

 

Územní studie ŠENOV * LOKALITA „V DĚDINĚ“ 3.ETAPA II je uložena a lze do ní nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Šenov, Odbor výstavby a životního prostředí, Radniční nám. 300, 739 34 Šenov
  • Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava

 

Rychlost stažení souboru je závislé na rychlosti připojení.
Po stažení archivu ZIP je potřebné provést na vašem počítači rozbalení dokumentů.