Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Usnesení zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva města Šenov (document PDF, 324 kB)
Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2019 (document PDF, 190 kB)

09.11.2010 - 31.10.2014

Číslo zasedání Datum Formát souboru Velikost souboru
31. zasedání 23. 9. 2014 PDF 1.33 MB
30. zasedání 12. 8. 2014 PDF 540.4 KB
29. zasedání 24. 6. 2014 PDF 1.03 MB
28. zasedání 9. 6. 2014 PDF 252.75 KB
27. zasedání 12. 5. 2014 PDF 271.17 KB
26. zasedání 15. 4. 2014 PDF 688.47 KB
25. zasedání 18. 2. 2014 PDF 439.56 KB
24. zasedání 10. 12. 2013 PDF 457.85 KB
23. zasedání 14. 11. 2013 PDF 117.84 KB
22. zasedání 24. 9. 2013 PDF 690.16 KB
21. zasedání 25. 6. 2013 PDF 944.52 KB
20. zasedání 9. 4. 2013 PDF 438.46 KB
19. zasedání 28. 2. 2013 PDF 312.44 KB
18. zasedání 5. 2. 2013 PDF 415.33 KB
17. zasedání 11. 12. 2012 PDF 562.46 KB
16. zasedání 25. 9. 2012 PDF 749.06 KB
15. zasedání 27. 8. 2012 PDF 154.53 KB
14. zasedání 19. 6. 2012 PDF 475.47 KB
13. zasedání 15. 5. 2012 PDF 240.28 KB
12. zasedání 10. 4. 2012 PDF 480.08 KB
11. zasedání 13. 3. 2012 PDF 101.8 KB
10. zasedání 7. 2. 2012 PDF 504.57 KB
09. zasedání 6. 12. 2011 PDF 402.36 KB
08. zasedání 27. 9. 2011 PDF 214.38 KB
07. zasedání 13. 9. 2011 PDF 3.58 MB
06. zasedání 28. 6. 2011 PDF 734.95 KB
05. zasedání 12. 5. 2011 PDF 122 KB
04. zasedání 12. 4. 2011 PDF 395.27 KB
03. zasedání 9. 2. 2011 PDF 269.69 KB
02. zasedání 14. 12. 2010 PDF 539.33 KB
01. zasedání 9. 11. 2010 PDF 210.47 KB

Období

Rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva

Zastupitelstvo města zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 8. 11. 2018 pět členů rady města, kterou tvoří starosta, místostarosta a další 3 členové rady. Počet uvolněných členů stanovilo zastupitelstvo na dva.

ZMě rozhodlo na 4. zasedání zastupitelstva města dne 26. 2. 2019 o rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva usnesením č. 4/c/5 takto:

Starosta
– strategie rozvoje města, územní plán
– organizační a technické zabezpečení jednání orgánů města – svolávání RMě, ZMě a kontrola materiálů
– občanské záležitosti – stížnosti a petice v oblasti, které má na starosti
– bezpečnost a ochrana veřejného pořádku – spolupráce s PČR
– městská policie – řídící a kontrolní činnost
– kontroly vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
– stavebně správní činnosti pro město
– vnitřní věci a správa – obecně závazné vyhlášky, nařízení obce
– evropské fondy a operační programy
– prevence kriminality- akce v MŠ, ZŠ, restaurace
– protidrogové aktivity
– školství – ZŠ, MŠ, ZUŠ
– vítání občánků
– setkání jubilantů 70
– výroční svatby
– opatření vedoucí ke zvyšování separace odpadů v domácnostech a modernizace sběrného dvora
– obnovy alejí
– chodníky – výstavba a opravy v severní části města
– opravy a modernizace školních budov a sportovišť v areálu škol
– zámecký park a úprava okolí Staré školy
– zateplování budov města
– garant komisí: sociální a volnočasová
– napojovaní občanů na kanalizaci SEVER, reklamace a rozšiřování kanalizace v této oblasti
– Region Slezská brána, Euroregion Beskydy, Region Bílé Karpaty
– MAS
– ORP – obce s rozšířenou působností
– Koordinace stavby Senior domu Pohoda
– vnitřní kontrolní činnosti
– cyklolávka

Místostarosta
– finance a rozpočet, včetně finančního výboru
– ekonomický rozvoj – půjčky, úvěry, zástavy majetku, pořizování majetku
– kultura – knihovna, muzeum, společenské akce, jarmark, ples
– inventarizace a vyřazování majetku
– podnikání – jednání s podnikateli ve věci výhledového rozvoje města
– získávání sponzorských darů a financí od podnikatelů, živnostníků a firem pro město osobními jednáními
– majetkoprávní vztahy města – vyvlastňování, věcná břemena
– občanské záležitosti – stížnosti a petice v oblasti, které má na starosti
– kontrola vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
– cestovní ruch – kulturní památky, naučná stezka
– rozvoj a koordinace autobusové a železniční dopravní obslužnosti
– bezpečnostní opatření na silnicích I., II. a III. třídy, které spravuje ŘSD a SS MSK
– výběrová řízení dle zákona o VZ
– optimalizace tras pro zásobování, nákladní a kamionovou dopravu
– sociální péče – DPS
– návštěvy jubilantů
– garant komisí: kulturní, dopravní
– opravy a údržba všech místních komunikací včetně údržby zeleně podél nich
– optimalizace, modernizace a údržba veřejného osvětlení
– výstavba a opravy chodníků v jižní části města
– opravy a modernizace ostatních budov v majetku města a sportovišť mimo areály škol
– manuál vizuální identity města
– sociální sítě pro komunikaci s občany
– smart city
– kotlíkové dotace a další opatření vedoucí ke zlepšení ovzduší ve městě

Společná oblast
– požární ochrana – výjezdová jednotka
– zahraniční styk Č-P a Č-S spolupráce
– krizové řízení – záplavy, vichřice, integrovaný záchranný systém
– setkávání a jednání se spolky a podnikateli
– organizace dětského dne, veřejného projednání a rozsvícení vánočního stromu
– propagace a publicita činnosti města
– jednání na ministerstvech, s představiteli statutárních měst, krajů a okolních měst
– spolupráce s církvemi