Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

2019

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
177 Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace "Město Šenov - nákup nového ručního laserového měřiče" (dokument PDF, 1.8 MB) SO 14. 11. 2019 - 26. 11. 2019
176 Oznámení o zahajení řízení o dodatečném povolení stavby - doručováno veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 963.01 KB) SO 13. 11. 2019 - 28. 11. 2019
175 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy "Novostavba provozní budovy společnosti RPS Czech s.r.o., včetně napojení na vnitřní rozvody, vsakovací systém, žumpy a zpevněných ploch" (dokument PDF, 365.54 KB) SO 12. 11. 2019 - 20. 11. 2019
174 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 237.97 KB) SO 11. 11. 2019 - 20. 11. 2019
173 Oznámení zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou odkanalizování částí města Havířova, IV.etapa, P5 - lokalita "Důlňák" (dokument PDF, 810.43 KB) SO 11. 11. 2019 - 27. 11. 2019
172 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" (dokument PDF, 840.98 KB) FO 11. 11. 2019 - 11. 11. 2022
171 Svazek obcí Region Slezská brána - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2022 (dokument PDF, 577.87 KB) SO 8. 11. 2019 - 29. 11. 2019
170 Svazek obcí Region Slezská brána Návrh rozpočtu na rok 2020 (dokument PDF, 282.54 KB) SO 8. 11. 2019 - 29. 11. 2019
169 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 266.91 KB) SO 8. 11. 2019 - 29. 11. 2019
168 Veřejná vyhláška Rozhodnutí povolení vyjímky dle § 56 odst.1 a odst. 2 písm. d) ZOPK ze zákazů - medvěda hnědého a rysa ostrovida (dokument PDF, 1.57 MB) ŽP 8. 11. 2019 - 23. 11. 2019
167 Oznámení o záměru města pronajmout část stěny zastávky MHD v lokalitě Šenov - Škrbeň (dokument PDF, 811.07 KB) OI 8. 11. 2019 - 23. 11. 2019
166 VodoTech - oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů (dokument PDF, 238.88 KB) SO 5. 11. 2019 - 30. 11. 2019
165 Schválená rozpočtová opatření č. 34 - 41/2019 a č. 42/2019 (dokument PDF, 98.83 KB) SO 4. 11. 2019 - 31. 12. 2019
164 Oznámení odečt stavu vodoměrů (dokument PDF, 368.06 KB) SO 4. 11. 2019 - 8. 12. 2019
161 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 330.59 KB) SO 29. 10. 2019 - 31. 3. 2020
153 Usnesení dražební vyhláška 042EX1846/13-72 (dokument PDF, 1.86 MB) SO 15. 10. 2019 - 27. 11. 2019
148 Schválená rozpočtová opatření č. 29-31/2019 (dokument PDF, 106.48 KB) FO 30. 9. 2019 - 31. 12. 2019
134 Seznam nemovitých věcí – město Šenov (dokument PDF, 445.91 KB) SO 2. 9. 2019 - 31. 12. 2019
130 Schválená rozpočtová opatření – 2.9.2019 (dokument PDF, 94.1 KB) SO 2. 9. 2019 - 31. 12. 2019
121 Schválená rozpočtová opatření – 30.7.2019 (dokument PDF, 89.6 KB) FI 29. 7. 2019 - 31. 12. 2019
114 Schválená rozpočtová opatření – 17.7.2019 (dokument PDF, 91.33 KB) SO 12. 7. 2019 - 31. 12. 2019
108 Závěrečný účet za rok 2018 - RSB (dokument PDF, 1.25 MB) SO 26. 6. 2019 - 31. 12. 2019
107 Zápis s revizní komise RSB (dokument PDF, 723.41 KB) SO 26. 6. 2019 - 31. 12. 2019
99 Rozpočtové opatření – 10.6.2019 (dokument PDF, 92.65 KB) SO 10. 6. 2019 - 31. 12. 2019
94 Schválená rozpočtová opatření – 27.5.2019 (dokument PDF, 89 KB) FO 27. 5. 2019 - 31. 12. 2019
59 Schválená rozpočtová opatření – 29.4.2019 (dokument PDF, 96.43 KB) FO 29. 4. 2019 - 31. 12. 2019
58 Závěrečný účet města Šenov za rok 2018 (dokument PDF, 82.21 KB) FO 26. 4. 2019 - 28. 2. 2020
51 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – Kotlíkové dotace v MSK (dokument PDF, 682.6 KB) FO 16. 4. 2019 - 16. 4. 2022
43 Veřejná vyhláška – Zeměměřický úřad (dokument PDF, 343.39 KB) SO 29. 3. 2019 - 14. 12. 2019
40 Schválená rozpočtová opatření – 25.3.2019 (dokument PDF, 196.55 KB) FO 25. 3. 2019 - 31. 12. 2019
26 Schválená rozpočtová opatření – 28.2.2019 (dokument PDF, 208.19 KB) FO 28. 2. 2019 - 31. 12. 2019
14 Schválená rozpočtová opatření 2/2019 (dokument PDF, 198.23 KB) SO 1. 2. 2019 - 31. 12. 2019
02 Schválená rozpočtová opatření 1/2019 (dokument PDF, 191.28 KB) FO 2. 1. 2019 - 31. 12. 2019
01 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2021 (dokument PDF, 209.97 KB) FO 2. 1. 2019 - 31. 12. 2019
189 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.51 MB) FO 28. 11. 2018 - 28. 11. 2021
188 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.33 MB) FO 28. 11. 2018 - 28. 11. 2021
159 Smlouva o návratné finanční výpomoci (dokument PDF, 714.2 KB) SO 4. 10. 2018 - 4. 10. 2021
41 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 1.84 MB) SO 9. 3. 2018 - 31. 12. 2023
121 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – příspěvek města Šenov (dokument PDF, 1.4 MB) FO 30. 8. 2017 - 31. 8. 2020
46 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 2.63 MB) SO 20. 3. 2017 - 1. 1. 2024
42 ZVEŘEJŇOVÁNÍ – ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ (dokument PDF, 346.09 KB) FO 16. 3. 2017 - 1. 1. 2020

Archív