Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

2019

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
92 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Petra Szegényová (dokument PDF, 236.31 KB) SO 23. 5. 2019 - 10. 6. 2019
91 Seznam přijatých dětí do MŠ ŠENOV-LIPOVÁ od školního roku 2019/2020 (dokument PDF, 148.16 KB) SO 23. 5. 2019 - 10. 6. 2019
90 Seznam přijatých dětí do MŠ U HŘIŠTĚ od školního roku 2019/2020 (dokument PDF, 143.64 KB) SO 23. 5. 2019 - 10. 6. 2019
89 Celkový seznam přijatých dětí do MŠ Šenov od školního roku 2019/2020 (dokument PDF, 230.41 KB) SO 23. 5. 2019 - 10. 6. 2019
88 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Venkovní sportoviště ZŠ Střed v Šenově (dokument PDF, 289.65 KB) SO 21. 5. 2019 - 30. 5. 2019
87 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána (dokument PDF, 961.77 KB) SO 21. 5. 2019 - 7. 6. 2019
86 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 - RSB (dokument PDF, 729.6 KB) SO 21. 5. 2019 - 7. 6. 2019
85 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Most M7 na MK Ke Starému mlýnu (dokument PDF, 786.63 KB) SO 21. 5. 2019 - 29. 5. 2019
84 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – PD Obnova vodovodu Lapačka (dokument PDF, 715.51 KB) OI 20. 5. 2019 - 6. 6. 2019
83 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 241.64 KB) SO 16. 5. 2019 - 7. 6. 2019
82 TRŽNÍ ŘÁD – nařízení města Šenov č. 1/2019 (dokument PDF, 477.75 KB) UPaK 16. 5. 2019 - 3. 6. 2019
81 Dražební vyhláška – usnesení (dokument PDF, 343.12 KB) SO 16. 5. 2019 - 24. 6. 2019
80 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – MK Škrbeňská (dokument PDF, 531.13 KB) OS 9. 5. 2019 - 27. 5. 2019
79 Opatření o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – MK V Družstvu (dokument PDF, 642.2 KB) OS 9. 5. 2019 - 27. 5. 2019
78 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Ostrava A (dokument PDF, 1.01 MB) ŽP 6. 5. 2019 - 11. 6. 2019
77 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Šenov B6 (dokument PDF, 941.99 KB) ŽP 6. 5. 2019 - 11. 6. 2019
76 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Šenov B8 (dokument PDF, 918.9 KB) ŽP 6. 5. 2019 - 11. 6. 2019
70 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – B2 Voda předaná OVaK a ost. obce z VDV (dokument PDF, 596.92 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
69 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – A1 SmVak (dokument PDF, 623.09 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
68 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – B11 Kanál Šenov – Alejský Dvůr (dokument PDF, 286.83 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
67 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – B14 Kanál Šenov - JIH (dokument PDF, 283.53 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
66 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – B16 Kanál Šenov – SEVER (dokument PDF, 288.69 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
65 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen (dokument PDF, 674.73 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
64 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – kanalizace JIH (dokument PDF, 638.67 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
63 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – kanalizace SEVER (dokument PDF, 644.17 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
62 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – vodovod Lapačka a kanalizace U Alejského dvora (dokument PDF, 652.6 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
61 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – vodovod Šenovská (dokument PDF, 637.32 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
60 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – vodovod Václavovická a ost. (dokument PDF, 637.15 KB) ŽP 29. 4. 2019 - 31. 5. 2019
59 Schválená rozpočtová opatření – 29.4.2019 (dokument PDF, 96.43 KB) FO 29. 4. 2019 - 31. 12. 2019
58 Závěrečný účet města Šenov za rok 2018 (dokument PDF, 82.21 KB) FO 26. 4. 2019 - 28. 2. 2020
55 Odečet stavu vodoměrů MěPOS – 7. 6.2019 a 8.6.2019 (dokument PDF, 368.06 KB) SO 24. 4. 2019 - 10. 6. 2019
51 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – Kotlíkové dotace v MSK (dokument PDF, 682.6 KB) FO 16. 4. 2019 - 16. 4. 2022
43 Veřejná vyhláška – Zeměměřický úřad (dokument PDF, 343.39 KB) SO 29. 3. 2019 - 14. 12. 2019
40 Schválená rozpočtová opatření – 25.3.2019 (dokument PDF, 196.55 KB) FO 25. 3. 2019 - 31. 12. 2019
38 VOLBY DO EP – Oznámení o době a místě konání voleb do EP (dokument PDF, 771.08 KB) SO 19. 3. 2019 - 27. 5. 2019
37 VOLBY DO EP – Jmenování zapisovatelek OVK (dokument PDF, 218.89 KB) SO 19. 3. 2019 - 27. 5. 2019
36 VOLBY DO EP – Stanovení počtu volebních okrsků (dokument PDF, 221.41 KB) SO 19. 3. 2019 - 27. 5. 2019
35 VOLBY DO EP – Stanovení minimálního počtu členů OVK (dokument PDF, 217.53 KB) SO 19. 3. 2019 - 27. 5. 2019
33 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2019 (dokument PDF, 1.33 MB) SO 18. 3. 2019 - 18. 6. 2019
26 Schválená rozpočtová opatření – 28.2.2019 (dokument PDF, 208.19 KB) FO 28. 2. 2019 - 31. 12. 2019
14 Schválená rozpočtová opatření 2/2019 (dokument PDF, 198.23 KB) SO 1. 2. 2019 - 31. 12. 2019
02 Schválená rozpočtová opatření 1/2019 (dokument PDF, 191.28 KB) FO 2. 1. 2019 - 31. 12. 2019
01 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2021 (dokument PDF, 209.97 KB) FO 2. 1. 2019 - 31. 12. 2019
189 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.51 MB) FO 28. 11. 2018 - 28. 11. 2021
188 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.33 MB) FO 28. 11. 2018 - 28. 11. 2021
159 Smlouva o návratné finanční výpomoci (dokument PDF, 714.2 KB) SO 4. 10. 2018 - 4. 10. 2021
41 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 1.84 MB) SO 9. 3. 2018 - 31. 12. 2023
121 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – příspěvek města Šenov (dokument PDF, 1.4 MB) FO 30. 8. 2017 - 31. 8. 2020
46 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 2.63 MB) SO 20. 3. 2017 - 1. 1. 2024
42 ZVEŘEJŇOVÁNÍ – ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ (dokument PDF, 346.09 KB) FO 16. 3. 2017 - 1. 1. 2020

Archív

Archiv úřední desky naleznete zde