Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Úřední deska

Archív pro rok 2019

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
38 VOLBY DO EP – Oznámení o době a místě konání voleb do EP (dokument PDF, 771.08 KB) SO 19. 3. 2019 - 27. 5. 2019
37 VOLBY DO EP – Jmenování zapisovatelek OVK (dokument PDF, 218.89 KB) SO 19. 3. 2019 - 27. 5. 2019
36 VOLBY DO EP – Stanovení počtu volebních okrsků (dokument PDF, 221.41 KB) SO 19. 3. 2019 - 27. 5. 2019
35 VOLBY DO EP – Stanovení minimálního počtu členů OVK (dokument PDF, 217.53 KB) SO 19. 3. 2019 - 27. 5. 2019
34 Oznámení zahájení územního řízení – veřejná vyhláška – „Oplocení úseku silnice I/11“ (dokument PDF, 1.73 MB) SO 18. 3. 2019 - 4. 4. 2019
33 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2019 (dokument PDF, 1.33 MB) SO 18. 3. 2019 - 18. 6. 2019
32 Oznámení, usnesení č. 240/19/VH, vyjádření k podkladům rozhodnutí – Rekonstrukce a stavební úpravy vodovodního řádu – ul. Na Sedlácích (dokument PDF, 3.25 MB) SO 18. 3. 2019 - 4. 4. 2019
31 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOV OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20120 (dokument PDF, 1.1 MB) SO 15. 3. 2019 - 1. 4. 2019
30 Rozhodnutí o umístění stavby (dokument PDF, 3.74 MB) OS 13. 3. 2019 - 1. 4. 2019
29 Oprava usnesení ev. č. 27/2019 (dokument PDF, 525.41 KB) SO 11. 3. 2019 - 10. 4. 2019
28 Silnice II/473 – rekonstrukce mostu ev. č. 473-009 nad tratí SŽDC Havířov-Ostrava-Bartovice v obci Šenov (dokument PDF, 1.32 MB) SO 11. 3. 2019 - 18. 3. 2019
27 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání – dražební vyhláška (dokument PDF, 2.24 MB) SO 4. 3. 2019 - 10. 4. 2019
26 Schválená rozpočtová opatření – 28.2.2019 (dokument PDF, 208.19 KB) FO 28. 2. 2019 - 31. 12. 2019
25 Rozpočtová opatření č. 4 / 2018 – Svazek obcí RSB (dokument PDF, 246.11 KB) SO 28. 2. 2019 - 18. 3. 2019
24 Souhrn výsledků 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.2.2019 (dokument PDF, 1.07 MB) SO 27. 2. 2019 - 18. 3. 2019
23 Zakázka malého rozsahu - Pronájem kopírovacího stroje (dokument PDF, 1.17 MB) SO 27. 2. 2019 - 18. 3. 2019
22 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dokument PDF, 2.21 MB) SO 25. 2. 2019 - 14. 3. 2019
21 Veřejná vyhláška – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. 2016/000343/HPS (dokument PDF, 319.2 KB) SO 21. 2. 2019 - 11. 3. 2019
20 Veřejná vyhláška – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MeUS 00746/2019 (dokument PDF, 341.09 KB) FO 21. 2. 2019 - 11. 3. 2019
19 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Novostavba rodinného domu včetně přípojek vody ze studny, elektřiny, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace do retenční nádrže s následným přepadem do vsakovací jímky, retenční nádrž, vsakovací jímka, studna a oplocení. (dokument PDF, 558.65 KB) OS 21. 2. 2019 - 4. 3. 2019
18 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 403.19 KB) SO 18. 2. 2019 - 27. 2. 2019
17 Rozhodnutí č. 55/19/VH – povolení k nakládání s pozemními vodami – jiné nakládání s nimi – odvádění srážkových vod a podzemních vod do vod podzemních (dokument PDF, 7.74 MB) SO 15. 2. 2019 - 4. 3. 2019
16 Vyjádření se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou – Páteřní řád tlakové kanalizace pro výhledové napojení domovních čerpacích stanic v ul. Na Šutrovině (dokument PDF, 743.75 KB) OS 15. 2. 2019 - 4. 3. 2019
15 OPRAVA TERAS MŠ LIPOVÁ - veřejná zakázka - vyhodnocení nabídky (dokument PDF, 276.81 KB) SO 11. 2. 2019 - 28. 2. 2019
14 Schválená rozpočtová opatření 2/2019 (dokument PDF, 198.23 KB) SO 1. 2. 2019 - 31. 12. 2019
13 Oznámení o pravidelném odečtu vodoměrů – VODOTECH (dokument PDF, 311.84 KB) SO 1. 2. 2019 - 27. 2. 2019
12 Oznámení o pravidelném odečtu vodoměrů – MěPOS (dokument PDF, 442.5 KB) SO 1. 2. 2019 - 4. 3. 2019
11 Zakázka malého rozsahu - "Zpracování GIS podkladů" (dokument PDF, 1.12 MB) SO 1. 2. 2019 - 19. 2. 2019
10 Město Příbor– oznámení o konání veřejného licitačního řízení (dokument PDF, 781.37 KB) SO 25. 1. 2019 - 5. 3. 2019
09 Výroční zpráva MěPOS, příspěvková organizace za rok 2018 - zákon 106/1999 (dokument PDF, 296.81 KB) SO 23. 1. 2019 - 11. 2. 2019
08 Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy ze dne 20.11.2018, ve věci územního plánu (dokument PDF, 284.45 KB) SO 23. 1. 2019 - 11. 2. 2019
07 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „OPRAVA TERAS MŠ LIPOVÁ“ (dokument PDF, 1.14 MB) OI 21. 1. 2019 - 7. 2. 2019
06 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti města Šenov v oblasti poskytování informací, zpracována podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dokument PDF, 407.59 KB) SO 16. 1. 2019 - 4. 2. 2019
05 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 337.23 KB) SO 16. 1. 2019 - 8. 2. 2019
04 Oznámení o zrušení výběrového řízení na pozemky 5849 a 6145/2 k. u. Šenov (dokument PDF, 308.75 KB) SO 4. 1. 2019 - 21. 1. 2019
03 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) (dokument PDF, 2.27 MB) SO 4. 1. 2019 - 27. 2. 2019
02 Schválená rozpočtová opatření 1/2019 (dokument PDF, 191.28 KB) FO 2. 1. 2019 - 31. 12. 2019
01 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2021 (dokument PDF, 209.97 KB) FO 2. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Archív

Archiv úřední desky naleznete zde