Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Struktura úřadu

Funkce Jméno Telefon E-mail
Starosta Ing. Jan Blažek 596 805 933 jblazek@mesto-senov.cz
Místostarosta Ing. Tomáš Holuša 596 805 934 tholusa@mesto-senov.cz
Tajemník Ing. Marie Kotrová 596 805 932 mkotrova@mesto-senov.cz
Městská Policie – velitel Martin Kretek 596 805 947
Mobil: 604 128 113
mpolicie@mesto-senov.cz
Úsek právní a kontrolní JUDr. Tadeáš Kowalski 596 805 946 tkowalski@mesto-senov.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Michaela Neumahr   michaela.neumahr@slezskabrana.cz
Odbor správní
úsek organizační, školství, kultury,
tělovýchovy, ochrany veř. majetku, nájmů
Ing. Blažena Preinová 596 805 941 bpreinova@mesto-senov.cz
úsek matriky, ohlašovny,
cestovních dokladů,
obč. průkazů, APOZ
Taťána Klimasová 596 805 938 tklimasova@mesto-senov.cz
úsek správy informačních
technologií a majetku
Tomáš Rzyman 596 805 957 trzyman@mesto-senov.cz
úsek sociální péče Bc. Eliška Červenková 596 805 942 ecervenkova@mesto-senov.cz
pečovatelka – Jana Duháčková
pečovatelka – Iva Lipinová
pečovatelka  – Hana Myšáková
596 887 566 pecovatelky@mesto-senov.cz
úsek administrativy KPPP,
pokladny, propagace
Iva Sommerlíková
596 805 930 isommerlikova@mesto-senov.cz
úsek spisovny, podatelny Jana Holušová 596 805 931 jholusova@mesto-senov.cz
Odbor finanční
úsek městského rozpočtu Ing. Stanislava Hutáková 596 805 937 shutakova@mesto-senov.cz
úsek účetní evidence  Pavlína Fajkusová 596 805 935 pfajkusova@mesto-senov.cz
úsek daní a poplatků Ing. Jana Štixová 596 805 936 jstixova@mesto-senov.cz
Odbor investic, MH a dopravy
úsek investiční výstavby města Ing. Pavel Knop-Kostka 596 805 959 pknopkostka@mesto-senov.cz
úsek MH a bezpečnosti města * Jana Mrlinová 596 805 943 jmrlinova@mesto-senov.cz
úsek MH a dopravy Mariana Musialová 596 805 944 mmusialova@mesto-senov.cz
úsek přípravy a realizace
investic města
Tomáš Král
596 805 949 tkral@mesto-senov.cz
úsek přípravy a realizace
investic města
Ing. Iveta Menšíková 596 805 945 imensikova@mesto-senov.cz
příprava a zpracování žádosti o dotace  Ing. Petra Slívová 596 805 956 pslivova@mesto-senov.cz
Odbor výstavby a životního prostředí
úsek územního plánu a
stavebního úřadu
Jarmila Míčková 596 805 954 jmickova@mesto-senov.cz
úsek územního plánu a
stavebního úřadu
Jaroslava Pituchová 596 805 958 jpituchova@mesto-senov.cz
úsek územního plánu a stav. úřadu Ing. Stanislav Procházka 596 805 958 sprochazka@mesto-senov.cz
úsek životního prostředí,
zemědělství,vodního a lesního hospodářství
Bc. Ida Chrástková 596 805 955 ichrastkova@mesto-senov.cz
 
Podatelna – spojovatelka Jana Holušová 596 805 931 jholusova@mesto-senov.cz
Elektronická podatelna podatelna@mesto-senov.cz
Městský úřad meu.senov@mesto-senov.cz
Pronájem hřiště Stará škola Šenov hristeskola@mesto-senov.cz

 * údržba bytů, nebytových prostor, věcná břemena, požární ochrana,  pohřebnictví, zábor veřejného prostranství