Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Stará škola

Rekonstrukce objektu Staré školy Šenov

Projekt je realizován za spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.2 Subregionální centra a zároveň se podařilo získat na část, týkající se zateplení objektu, prostředky z Operačního programu životní prostředí (akce pod názvem „Energeticky úsporná opatření objektu Staré školy Šenov“). Oba dotační tituly se vzájemně doplňují, díky čemuž se městu Šenov podaří komplexně zrekonstruovat celý objekt.Smlouva na stavební práce byla uzavřena s vítězným zhotovitelem stavby, firmou KAVIS spol. s r.o. dne 15.11.2013. Stavební práce byly započaty začátkem měsíce února 2014 a měly by být ukončeny nejpozději k 30.09.2014.

Ing. Zdeněk Malínek

 

  

Otázky a informace:

Ing. Zdeněk Malínek

tel.: 596 805 945

email.: zmalinek@mesto-senov.cz