Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Separace bioodpadů ve městě Šenov – III. etapa

 


Separace bioodpadů ve městě Šenov – III. etapa

Program: 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008414

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond Životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Šenov

Celkové způsobilé výdaje: 2 714 030,00 Kč

Dotace EU: 2 306 925,50 Kč

Popis projektu:

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může město Šenov nakoupit další domácí kompostéry jako prostředek předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu na území Moravskoslezského kraje.

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 180 t/rok.

Realizace projektu bude probíhat v termínu do 1. 4. 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.