Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Separace bioodpadů ve městě Šenov – I. etapa


Operační program Životní prostředí 2007-2014

Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/13.20484

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond Životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Šenov

Celkové způsobilé výdaje: 2 849 380,60 Kč

Dotace EU: 2 564 442,54 Kč

Popis projektu:
Záměrem projektu je nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (BRKO) formou zavedení systému odděleného sběru BRKO na území města Šenov, a to jak formou komunitního, tak také domácího kompostování, za účelem snížení podílu BRKO ve směsném komunálním odpadu. K dosažení uvedeného cíle byly pořízeny kompostéry pro obec (6 ks o objemu 2.000 l) a domácí kompostéry pro občany (1.000 ks o objemu 900 l).

Realizace probíhala v termínu od 06.08.2014 do 30.09.2014

Datum, do kterého je nutné dodržet plnění účelu: 30.09.2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Evropským

 fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

KOMPOSTÉR JRK 2000 PREMIUM

 

KOMPOSTÉR JRK 2000 PREMIUM