Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Rozšíření kanalizace Šenov – SEVER

 

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci – dokument PDF, 352 kB

KANALIZACE ŠENOV – SEVER

Stavební úřad vydal první územní souhlasy (povolení) na soukromé části kanalizačních přípojek, kterých je necelých 196. Občané postupně dostávají zprávu SMS, aby se dostavili na městský úřad pro projektovou dokumentaci a územní souhlas. Předpokládáme, že v průběhu měsíce března budou vydány všechny územní souhlasy.

Kontakty: Ing. Pavel Knop-Kostka, odbor investic, telefon: 596 805 959,
e-mail:
pknopkostka@mesto-senov.cz

 

 

Celková přehledná situace

Dědičná, Spodní, Petřvaldská

Petřvaldská, Stará petřvaldská, K Hájence, Lesní

Vráclavská (pokračování), Ke Statku, K Haltýřům

V Družstvu, Provaznická

V Družstvu, Nová, K Hájence, Dlouhá

OTÁZKY A ODPOVĚDI

INFORMACE A DOKLADY K DOTACÍM A VÝPOMOCI

Formulář – vyúčtování  finanční výpomoci – kanalizace

Smlouva o finanční výpomoci

Smlouva o poskytnutí dotace – tlaková stanice

Rozšíření kanalizace sever – podepsána smlouva

Zahájení prací

Zahájení stavby

Akceptace SFŽP

Rozšíření kanalizace sever – stav

Výběr zhotovitele

Dopis ke kanalizaci

Smlouva o úpravě vztahů – kanalizační přípojky

PLNÁ MOC – přípojky