Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Místní poplatek ze vstupného

01. Identifikační číslo

043

02. Kód

043

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného.

04. Základní informace k životní situaci

Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce nahlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje k identifikaci poplatníka a stanovení výše místního poplatku. Ohlašovací povinnosti podléhají i akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a poplatek se z nich neplatí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Poplatníkem je vždy pořadatel akce, při níž je vstupné vybíráno (nikoliv tedy např. vlastník nebo nájemce objektu).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat přihlášku k poplatku – sepsat ji s pověřeným odborným pracovníkem.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na Městský úřad Šenov a přihlásit se k poplatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Šenov – odbor finanční.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor finanční

v úředních hodinách (PO, ST: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00; ČT : 8:00 – 11:30)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz a oprávnění k provozování činnosti – živnostenský list apod. Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání ke kontrole správci poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby místního poplatku ze vstupného:

5 % – u všech kulturních akcí spojených s restauračním provozem, dále módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (lunaparky, cirkusy), prodejní akce, reklamní akce.

Od poplatku jsou osvobozeny:

– akce pořádáné pro děti /radovánky, akademie/
– sportovní akce pořádané místními organizacemi
– akce, které pořádá město Šenov a příspěvkové nebo zájmově kulturní organizace řízené městem
– akce, které pořádají občanská sdružení se sídlem ve městě Šenov
– divadelní představení, filmová představení a koncerty

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů od konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí. Nejpozději ke dni splatnosti poplatku je poplatník povinen předat správci poplatku údaje osvědčující správnost vypočtené výše.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poplatek zavádí obec vyhláškou – v Šenově je to vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích. Místní poplatek ze vstupného upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci dlužnou částku navýšit až na trojnásobek. Také lze uložit pořádkovou pokutu za závažné ztěžování nebo maření správy daní až do výše 50 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Místní poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, pořádané na území Města Šenov.

Vstupným se rozumí celková peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Započítává se tedy i tzv. „konzumné“ apod. položky na vstupence, neboť je to předem vyžadovaná platba při vstupu na akci.

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor finanční –  úsek daní a poplatků

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Štixová – tel: 596 805 936;  e-mail: jstixova@mesto-senov.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2013.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2013.

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace