Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Výpis z katastru nemovitostí

01. Identifikační číslo

013

02. Kód

013

03. Pojmenování ( název ) životní situace

Výpis z katastru nemovitostí

04. Základní informace k životní situaci

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je veřejný.

Pověřené úřady poskytují výpisy z katastru, týkající se nemovitostí v celé České republice, bez ohledu na sídlo úřadu, kde žadatel o výpis žádá.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Výpis z katastru nemovitostí bude poskytnut každému na vyžádání.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavte se osobně na příslušný úřad.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Ověřené výpisy z katastru nemovitostí vydávají katastrální úřady, příslušné podle místa polohy nemovitosti. V Ostravě  je takovým úřadem Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

Ověřené výpisy z katastru nemovitostí vydávají také obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis. 

V pilotním provozu vydávají ověřené výpisy z katastru nemovitostí rovněž pracoviště Czech Point, umístěná na vybraných úřadech veřejné správy, mezi které patří Městský úřad Šenov.Pro podrobnější nahlížení do katastru nebo získání snímků katastrálních map je nutné se obrátit na katastrální úřad.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor  správní – úsek správy PC sítě , 2. n. p., kanc. č. 237

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel musí sdělit přesné údaje týkající se dané nemovitosti:

  • název katastrálního území
  • číslo listu vlastnictví.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

U Městského úřadu v Šenově je cena za první stranu 100,- Kč a za každou další i započatou stranu 50,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po zaplacení stanoveného poplatku bude výpis z katastru nemovitostí vydán bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ( katastrální zákon)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace) je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Český úřad zeměměřický a katastrální

24. Související životní situace a návody jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor  správní – úsek správy PC sítě , 2. n. p., kanc. č. 237

26. Kontaktní osoba

Ing. Jaromír Bravanský – tel: 596 805 957, e-mail: jbravansky@mesto-senov.cz 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.04.2019.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.04.2019.

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace