Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Komise

Komise ustanovené starostou města

KPPP předseda: JUDr. Dagmar Hrudová
členové: Petr Smékal, Iva Sommerlíková, JUDr. Tadeáš Kowalski

Povodňová komise – předseda: Ing. Jan Blažek
asistent: Ida Chrástková
členové: Ing. Antonín Ševčík, Ing. Slíva Alexandr, Vaculík Martin, Ing. Tesař Martin, Ing. Marie Kotrová, Tomáš Jasanský, Ing. Roman Kulhánek, Jarmila Mičková

Komise ustanovené při radě města

Komise kulturní – předseda: Ing. Nováková Miroslava
členové: Mgr. Stolář Martin, Rajdusová Jana
Komise sociální a volnočasová – předseda: Vaculík Martin
členové: Bc. Svobodová Radmila, Ing. Preinová Blažena
Komise dopravní – předseda: Pinkava Štěpán
členové: Musialová Mariana, Nogol Tomáš
Komise rozvoje města a investic – předseda: Ing. Slíva Alexandr
členové: Vaculík Martin, MUDr. Josef Kopecký, Ing. Pavel Knop-Kostka, Ing. Roman Kulhánek
Komise bezpečnostní – předseda: Ing. Tesař Martin
členové: Mgr. Polák David, Ing. Roman Kulhánek
Komise životního prostředí – předseda: Lupa Karel
členové: MVDr. Vrána Petr, Ing. Slíva Alexandr
KPOZ – předseda: Taťána Klimasová

Historicko-letopisecký aktiv – předseda: Simona Slavíková (pověřena vedením)