Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Komise

Komise ustanovené starostou města

KPPP
předseda: JUDr. Dagmar Hrudová

členové: Petr Smékal, Iva Sommerlíková, JUDr. Tadeáš Kowalski, Pavlína Fajkusová

 

Komise ustanovené při radě města

Komise bezpečnosti:
předseda: Ing. Tomáš Holuša
členové: Ing. Martin Tesař, Ing. Antonín Ševčík, Petr Smékal, Ing. Roman Kulhánek

Komise kulturní:
předseda: Mgr. Martin Stolář
členové: Ing. Miroslava Nováková, David Smelik
garant: Ing. Tomáš Holuša
zapisovatelka: Ing. Blažena Preinová 

Komise sociální a volnočasová:
předseda: Martin Vaculík
členové: Rostislav Buzek, Mgr. Miroslav Bolek, Ing. Blažena Preinová,  Bc. Radmila  Svobodová
garant: Ing. Jan Blažek
zapisovatelka: Bc. Radmila Svobodová

Komise dopravní:
předseda: Ing. Renáta Revendová
členové: Ing. Stanislav Kroček, Štěpán Pinkava
garant: Ing. Tomáš Holuša
zapisovatelka: Mariana Musialová

Komise rozvoje města a ŽP:
předseda: Ing. Jan Blažek
členové: Ing. Tomáš Holuša, Ing. arch. Arnošt Hradil, Tomáš Spratek, MUDr. Josef Kopecký, Ing. Roman Kulhánek, Ing. Pavel Knop-Kostka
zapisovatel: Ing. Pavel Knop-Kostka

Historicko-letopisecký aktiv – předseda: Simona Slavíková (pověřena vedením)

Aktiv pro občanské záležitosti – předseda: Taťána Klimasová