Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Statistiky

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání a podle věku a pohlaví

Věk Zaměstnanci Zaměstnavatelé Samost. Činní Členové družstev Ostatní a nezj. Ek.aktivní celkem z toho nezaměst.
15-24 celkem 254 1 20 51 326 69
z toho ženy 131 5 24 160 33
25-34 celkem 556 17 45 31 649 77
z toho ženy 235 5 13 16 269 38
35-44 celkem 592 34 71 3 15 715 67
z toho ženy 304 8 28 2 11 353 37
45-54 celkem 576 24 55 20 675 76
z toho ženy 292 8 25 13 338 47
55-59 celkem 125 1 7 3 136 11
z toho ženy 31 1 2 1 35
60-64 celkem 19 1 4 24
z toho ženy 5 2 7
65 a více let 8 1 4 13
z toho ženy 3 1 1 5
Nezjištěno 1 1
z toho ženy
Úhrnem 2131 79 206 3 120 2539 300
muži 1130 56 130 1 55 1372 145
ženy 1001 23 76 2 65 1167 155

Domovní fond

Domy Domy celkem Rodinné domy Bytové domy Počet osob v domech celkem Počet osob v RD
Domy úhrnem 1496 1464 21 5400 5006
Trvale obydlené domy celkem 1371 1341 21 5400 5006
trvale obydlené byty 1892 1735 149 x x
neobydlené byty 64 59 5 x x
– obydl.přechodně 17 14 3 x x
– slouží k rekreaci 1 1 x x
– přestavba bytu 8 8 x x
– nezpůsobilé k bydl. 4 4 x x
z počtu domů vlastnictví:
soukromá fyzická osoba 1330 1327 1 4987 4974
obec, stát 10 3 2 55 6
bytové družstvo 6 6 111
ostatní vlastníci 20 7 12 239 22
domy s počtem bytů:
1- 904 896 2920 2900
2-3 446 445 1 2108 2106
4-11 17 17 292
12+ 3 3 76
z počtu domů období výstavby:
do 1919 63 62 1 208 195
1920-1945 208 207 1 735 728
1946-1980 736 713 16 2989 2682
1981-1990 184 182 2 782 746
1991-2001 165 163 1 656 629
z počtu domů materiál nosných zdí:
– stěnové panely 14 10 4 119 37
– cihly, tvárnice, cihlové bloky 1272 1253 12 4941 4723
z počtu domů počet nadzemním podlaží:
1-2 1345 1328 10 5120 4964
3-4 17 6 10 233 29
5+ 1 1 30
z počtu domů technické vybavení domů:
přípoj na kanalizační síť 48 46 1 186 158
vodovod 1356 1327 21 5378 4988
plyn 923 904 12 3681 3433
ústřední topení 1273 1248 19 5139 4777
Průměrné stáří trvale obydlených domů 38,5 38,6 35,8 x x
Neobydlené domy s byty celkem 125 123 x x
v nich: byty 130 128 x x
– z toho: obydlené přechodně 34 33 x x
– slouží k rekreaci 18 18 x x
– přestavba domu 18 18 x x
– nezpůsobilé k bydlení 24 24 x x
Neobydlené ubytovací zaření bez bytů x x

Trvale obydlené byty

Byty Domy celkem z toho rodinné domy z toho bytové domy Počet osob v bytech celkem z toho počet osob v rodinných domech
Trvale obydlené byty celkem 1892 1735 149 5392 5006
Právní důvod užívání bytu:
ve vlastním domě 1366 1365 4201 4198
v osobním vlastnictví 3 3 6
nájemní 129 16 108 316 39
člena bytového družstva 36 36 90
člena družstva nájemců
Průměrný počet osob na
byt 2,85 2,89 2,46 x x
obytnou místnost 8m2 a více podl. pl. 0,87 0,85 1,13 x x

Rodinné domácnosti

Počet závislých dětí Úplné rodiny – žena ekon. aktivní Úplné rodiny – žena ostatní Neúplné rodiny Rodiny celkem
0 315 471 87 873
1 216 56 68 340
2 260 50 47 357
3+ 29 9 6 44
Rodiny celkem 820 586 208 1614