Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Památky

Kostel Prozřetelnosti Boží

Kostel Prozřetelnosti Boží

 • Nazýván též „Perlou Slezska”.
 • Barokní stavba z roku 1764 je umístěna v areálu zámeckého parku.
 • Krásný oltář z kararského mramoru z Itálie.
 • Velké varhany po přestavbě z r. 1983, umožňující provozovat nejen kvalitní chrámovou hudbu, ale i umělecké koncerty.
 • 4 náhrobní kameny, zobrazující hlavní představitele rodu Skrbenských.
 • 4 boční oltáře s díly Jablonského – obraz znázorňující franského krále Karla Velikého, jak dává bořit pohanské modly a stavět křesťanské kostely, obraz sv. Jana Nepomuckého, sv. Hedviky, Pieta.

Telefon farnosti: 596 887 308

Kostel Českobratrské církve evangelické

 • Základní kámen byl položen 29.6.1936 a přesně za rok byl kostel vysvěcen. Stavbu provedl zednický mistr Sivera ze Slezské Ostravy, dva zvony dodaly Vítkovické železárny (11 a 9 q). V roce 1947 byly postaveny varhany od firmy Menzel z Kutné Hory.
 • Kaple církve Evangelické-augsburského vyznání

  Na pozemku, který byl darován rolníkem p. Matyášem Miksou, byla v roce 1862 postavená dřevěná zvonice, tesařské práce provedl František Hrbáček se svými syny a zvonem byla osazena 11.12.1869 (váha 375 kg, cena 597 zlatých a 13 krejcarů). Na jejím místě v roce 1896 postavená kaple zděná.

Kostel Českobratrské církve evangelickéKaple církve evangelické

Další významné památky

 • Poslední část zámeckého komplexu renesančního zámku Skrbeňských (zbořen v r. 1927) tvoří budova ZUŠ.
 • Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína (umístěny poblíž budovy staré školy), sv. Floriána (na křižovatce ulic Hlavní a Kaštanové).
 • Ohradní zeď v zámeckém parku.

Kašna v zámeckém parkuSocha svatého FloriánaSocha svatého Jana Nepomuckého

Významné krajinné prvky

 • větrné mlýny (4 na Škrbeni) z roku 1911-1922
 • meandry řeky Lučiny – ekologicky cenné území, zahrnuté do územního systému ekologické stability (ÚSES)
 • systém rybníků – z nich největší: Košťálovský a Volenský
 • potok: Frýdecký, Datyňka
 • les: Pežgovský, lesní komplex Bobčok