Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Obecné informace

Fotografie kašny v ŠenověMěsto Šenov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením §1 a §3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
Usnesením Parlamentu ČR získává obec v roce 1993 vlastní znak a   5. 10. 1998 se Šenov stává městem. Katastr o rozloze 1 663 ha tvoří z 900 ha zemědělská půda a z 430 ha lesy na severních a jižních svazích. Tvoří jihovýchodní výběžek okresu Ostrava-město, vklíněný mezi velká města Ostravu a Havířov. Rozkládá se podél obou břehů říčky Lučiny v nadmořské výšce 255 m. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány rozsáhlým masivem Beskyd – 15 km jižně a příčným směrem k převládajícím větrům z rozsáhlých polských rovin, které dávají oblasti ráz chladnějšího počasí.

S účinnosti od 01.01.2007 došlo ke změně okresní příslušnosti u města Šenov z okresu Frýdek-Místek na okres Ostrava – město.

V Šenově žije cca 6 042 obyvatel, bydlících převážně v rodinných domcích (cca 1 800 popisných čísel).