Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Návrh nového územního plánu Šenov

Připomínky a námitky

Návrh územního plánu Šenov – pro opakované veřejné projednání

 1. Výroková část – návrh územního plánu Šenov OVP
 2. Odůvodnění – návrhu územního plánu Šenov OVP
 3. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – návrh ÚP Šenov OVP
 4. Zpráva aktualizovaná SEA-návrh ÚP Šenov OVP
 5. vyk01_zču
 6. vyk02_hlavni
 7. vyk03_d
 8. vyk04_v
 9. vyk05_k
 10. vyk06_e
 11. vyk07_vps
 12. vyk08_koo
 13. vyk09_zpf
 14. vyk10_sv