Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji od roku 2015 – seminář

Prezentace – (dokument PPTX, 312 kB)

Moravskoslezský kraj připravuje na rok 2016 a následující roky program, kterým by mělo dojít ke zlepšení životního prostředí v našem regionu. Jedná se tzv. kotlíkové dotace. Podmínky výzvy budou zveřejněny ke konci tohoto roku a příjem žádosti o dotace proběhne v únoru 2016 s místem doručení na MSK.

Podpořena bude výměna kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Tyto mohou být nahrazeny plynovým kondenzačním kotlem, tepelným čerpadlem, kotlem na pevná paliva emisní třídy 5+ nebo instalací solárně termických soustav.

Předmětem podpory nebude výměna starého plynového kotle za nový, výměna stávajících kamen, výměna stávajícího automatického kotle.

Zastupitelé města Šenov rozhodli podpořit daný projekt příspěvkem z rozpočtu města a to výši 5% uznatelných výdajů vypočtených v rámci podpory OPŽP.

Schůzka pro zájemce o kotlíkové dotace proběhne v půli prosince na MěÚ Šenov. O termínu budete informování.

Již nyní můžete najít na stánkách města odkazy v sekci Kotlíkové dotace.

Ing. Jan Blažek, starosta města