Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Kompostéry 1

Předání kompostérů občanům

Akceptace žádosti o dotaci na kompostéry Státním fondem životního prostředí ČR

Předání kompostérů občanům

Město má již připraveny k vydávání kompostéry, o které jste si mohli požádat koncem minulého a začátkem letošního roku. Jednotliví občané jsou postupně vyzývání k převzetí kompostérů na kontakt, který byl uveden v rámci dotazníkové akce. Výzvy k odběru kompostérů Vám bude rozesílat paní Stuchlíková z odboru výstavby a ŽP při MěÚ Šenov.

Kompostér váží do 30 kg. Rozměr složeného kompostéru je zhruba 95 x 120 x 25 cm a vejde se do zavazadlového prostoru běžného osobního auta. Vydávání probíhá v určené dny a hodiny na odstavné ploše u ZUŠ pod čerpací stanicí pohonných hmot. Občané na místě dostanou k podpisu smlouvu o zápůjčce, návod na montáž a pokyny ke kompostování. K výdeji je nutno předložit průkaz totožnosti.

Doufáme, že tímto opatřením, kdy občané budou mít možnost ukládat zeleň do kompostérů, se nám podaří podstatně snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu, který končí ve směsném odpadu v popelnicích u rodinných domů. Kompost budou moci občané využít k vlastní potřebě na svých zahradách.

Ing. Jan Blažek, místostarosta