Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Kompostéry

 

Separace bioodpadů

Bioodpad tvoří až 45% (v každé obci se škála pohybuje různě – v rozmezí od 40% do 70%) vyprodukovaného komunálního odpadu.

Město Šenov v rámci poskytnutých dotací z Operačního programu životní prostředí na akce „Separace bioodpadů ve městě Šenov“ – I. a II. etapa“ pořídilo vysokohustotní polyetylénové kompostéry o objemech 903 l v počtu 1.000 ks, 1.050 l v počtu 500 ks určené pro domácí kompostování a 2.000 l v počtu 6 ks pro komunitní kompostování.  V současné době jsou všechny kompostéry již přiděleny a občané mohou bioodpad kompostovat přímo na svých zahradách. Pro připomenutí uvádíme následující informace, viz dokument PDF, 35 kB.