Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Informace o návrhu nového Územního plánu Šenova

Na 28. zasedání zastupitelstva města Šenov dne 18.09.2018 byl předložen k rozhodnutí návrh nového Územního plánu Šenova, a to pod bodem 28/11/5 (Vydání Územního plánu Šenova). Na základě podnětu místostarosty pana Ing. Ševčíka a následného hlasování členů zastupitelstva, a to v poměru hlasů 9:8, byl tento bod z jednání zastupitelstva stažen. Z tohoto důvodu bude daný bod zařazen na některé další zasedání již nového zastupitelstva města. Do doby rozhodnutí o vydání Územního plánu Šenova platí stávající Územní plán obce Šenov a všechny zaevidované územní studie.