Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Fotopasti

V našem městě fungují na vybraných místech fotopasti, které nepřetržitě zaznamenávají přestupky občanů na úseku ukládání odpadů do kontejnerů. Umístění těchto fotopastí se pravidelně mění podle potřeb města. Město se rozhodlo některé fotografie zveřejnit na svých stránkách.