Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Správní odbor

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 24. 5. – 25. 5. 2019

Žádost o voličský průkaz (dokument DOC)

Žádost o voličský průkaz (dokument PDF)

Plná moc (dokument DOC)

Plná moc (dokument PDF)

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (dokument DOC)

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (dokument PDF)

Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (dokument DOC) 

Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (dokument PDF)

OCENĚNÍ

Formulář – ANKETA 2017
PRAVIDLA PRO OCENĚNÍ – 2017

DOTACE – DOTAČNÍ PROGRAM
Formulář – Tiskopis žádosti o poskytnutí dotace 2019
Formulář – Tiskopis vyúčtování dotace 2019
Podmínky programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2019“

DOTACE – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Šenov
Formulář – žádost (individuální dotace)
Formulář – vyúčtování dotace

Ohlášení poplatníka ze vstupného (dokument DOC, 147 kB)
Ohlášení poplatníka ze vstupného (dokument PDF, 106 kB)
Formulář pro vyúčtování poplatku ze vstupného (dokument DOC, 273 kB)
Formulář pro vyúčtování poplatku ze vstupného (dokument PDF, 226 kB)

MATRIKA

Žádost o vydání matričního dokladu (dokument PDF, 16 KB)
Žádost o vystavení dokladů ke sňatku pro použití v cizině (dokument DOC, 21 KB)
Plná moc (dokument DOC, 20 KB)
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (dokument DOC, 39 kB)
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky (dokument DOC, 25 kB)
Žádost o povolení uzavřít manželství