Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Správní odbor

ANKETA „OCENĚNÍ ZA REPREZENTACI MĚSTA ŠENOV ZA ROK 2018 – 2019“

Formulář – anketa 2018-2019

PRAVIDLA PRO OCENĚNÍ


DOTACE – DOTAČNÍ PROGRAM

Formulář – Žádost o poskytnutí dotace 2020
Formulář – Vyúčtování dotace 2020
Podmínky programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2020“


DOTACE – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Šenov
Formulář – žádost (individuální dotace)
Formulář – vyúčtování dotace

 

MATRIKA

Žádost o vydání matričního dokladu (dokument PDF, 16 KB)
Žádost o vystavení dokladů ke sňatku pro použití v cizině (dokument DOC, 21 KB)
Plná moc (dokument DOC, 20 KB)
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (dokument DOC, 39 kB)
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky (dokument DOC, 25 kB)
Žádost o povolení uzavřít manželství