Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Odbor výstavby a životního prostředí

• Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dokument DOC, 70 kB)
• Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dokument PDF, 79 kB)
• Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (dokument DOC, 66 kB)
• Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (dokument PDF, 83 kB)
• Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (dokument DOC, 63 kB)
• Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (dokument PDF, 110 kB)
• Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku (dokument DOC, 61 kB)
• Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku (dokument PDF, 74 kB)
• Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (dokument DOC, 67 kB)
• Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (dokument PDF, 73 kB)
• Žádost o vydání společného UR a UR (dokument DOC, 74 kB)
• Žádost o vydání společného UR a UR (dokument PDF, 91 kB)
• Žádost o územní souhlas (dokument DOC, 60 kB)
• Žádost o územní souhlas (dokument PDF, 72 kB)
• Ohlášení stavby (dokument DOC, 70 kB)
• Ohlášení stavby (dokument PDF, 89 kB)
• Žádost o stavební povolení (dokument DOC, 66 kB)
• Žádost o stavební povolení (dokument PDF, 87 kB)
• Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (dokument DOC, 66 kB)
• Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (dokument PDF, 107 kB)
• Oznámení o užívání stavby (dokument DOC, 66 kB)
• Oznámení o užívání stavby (dokument PDF, 109 kB)
• Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (dokument DOC, 66 kB)
• Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (dokument PDF, 110 kB)
 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (dokument DOC, 70 kB)
 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (dokument PDF, 110 kB)
• Oznámení změny v užívání stavby (dokument DOC, 62 kB)
• Oznámení změny v užívání stavby (dokument PDF, 71 kB)
• Ohlášení – odstranění (dokument DOC, 65 kB)
• Ohlášení – odstranění (dokument PDF, 76 kB)
• Žádost o změnu UPD (dokument DOC, 43 kB)
• Žádost o změnu UPD (dokument PDF, 59 kB)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dokument DOC, 18 kB)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dokument ODT, 18 kB)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dokument PDF, 18 kB)