Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Odbor výstavby a životního prostředí

01 – Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

01 – Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

02 – Žádost o vydání rozhodnutí o změnu využití území

02 – Žádost o vydání rozhodnutí o změnu využití území

03 – Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

03 – Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

04 – Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

04 – Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

05 – Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

05 – Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

06 – Žádost o vydání společného povolení

06 – Žádost o vydání společného povolení

07 – Oznámení o záměru

07 – Oznámení o záměru

08 – Ohlášení stavby

08 – Ohlášení stavby

09 – Žádost o stavební povolení

09 – Žádost o stavební povolení

10 – Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

10 – Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

11 – Žádost o přidělení č.p.č.ev

11 – Žádost o přidělení č.p.č.ev

11b – Ohlášení dokončení stavby bez č.p.č.ev

11b – Ohlášení dokončení stavby bez č.p.č.ev

12 – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

12 – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

13 – Žádost o povolení předčasného užívání stavby

13 – Žádost o povolení předčasného užívání stavby

14 – Oznámení změny v užívání stavby

14 – Oznámení změny v užívání stavby

15 – Ohlášení odstranění

15 – Ohlášení odstranění

16 – Společné oznámení záměru

16 – Společné oznámení záměru

17 – Žádost o změnu UPD

17 – Žádost o změnu UPD

18 – Žádost o kolaudaci

19 – Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

19 – Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

20 – Žádost o územně plánovací informaci

20 – Žádost o územně plánovací informaci

Žádost-o-povolení-kácení-dřevin-rostoucí-mimo-les