Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Odbor výstavby a životního prostředí


Dokumenty ve formátu PDF:

01 – Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

02 – Žádost o vydání rozhodnutí o změnu využití území

03 – Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

04 – Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

05 – Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

06 – Žádost o vydání společného povolení

07 – Oznámení o záměru

08 – Ohlášení stavby

09 – Žádost o stavební povolení

10 – Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

11 – Ohlášení dokončení stavby 11a – Žádost o přidělení č.p.č.ev

12 – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

13 – Žádost o povolení předčasného užívání stavby

14 – Oznámení změny v užívání stavby

15 – Ohlášení odstranění

16 – Žádost o kolaudaci

17 – Žádost o změnu UPD

18 – Společné oznámení záměru

19 – Žádost o dodatečné povolení

20 – Žádost o souhlas podle §15

21 – Žádost o ÚPI

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les


Dokumenty ve formátu DOC:

01 – Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

02 – Žádost o vydání rozhodnutí o změnu využití území

03 – Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

04 – Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

05 – Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

06 – Žádost o vydání společného povolení

07 – Oznámení o záměru

08 – Ohlášení stavby

09 – Žádost o stavební povolení

10 – Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

11 – Ohlášení dokončení stavby 11a – Žádost o přidělení č.p.č.ev

12 – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

13 – Žádost o povolení předčasného užívání stavby

14 – Oznámení změny v užívání stavby

15 – Ohlášení odstranění

17 – Žádost o změnu UPD

18 – Společné oznámení záměru

19 – Žádost o dodatečné povolení

20 – Žádost o souhlas podle §15

21 – Žádost o ÚPI

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les