Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Elektronická aukce pro občany Šenova

 

Město Šenov nabízí svým občanům možnost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronických aukcí.

 

Lepší ceny získávají podniky nebo města v elektronických aukcích celkem běžně, ovšem dělat něco podobného pro domácnosti je ojedinělé.

Každý z nás už se setkal se situací, kdy mu doma u dveří zazvonil obchodník od nějaké energetické společnosti a nabízel zaručeně nejlevnější elektřinu nebo plyn. O to větší je naše zklamání, když při vyúčtování zjistíme,  že  budeme platit ještě  více  než před změnou dodavatele, nebo pokud chceme smlouvu vypovědět, zaplatíme pokutu i ve výši 2,5 tisíce.
Je si třeba  uvědomit, že daný  obchodník vždy zastupuje pouze jednoho dodavatele,  který mu dává provizi,  a  proto nemá zájem nám nabídnout něco výhodnějšího. Město Šenov přichází s nabídkou porovnání cen více licencovaných   dodavatelů,  a  to elektřiny nebo plynu, a prostřednictvím elektronických aukcí tak snížit náklady domácností na elektrickou  energii  a zemní   plyn  na  nejnižší  možné  ceny. Právě  menší  dodavatelé, za kterými nestojí  rozsáhlá   administrativa,  honosná    sídla   společnosti,  si mohou dovolit nabídnout v aukci velice zajímavé ceny.
Město   a   region  Slezská   brána  již  tři roky  vybírá dodavatele energií prostřednictvím  aukcí  a  burz.  Výsledky byly pro  nás  natolik zajímavé,  že jsme si tuto službu dovolili nabídnout i Vám.
Pokud byste měli  zájem zapojit se do aukce a porovnat si svoje náklady na  energie  s cenami, které nabízejí jiné společnosti, stačí se v průběhu dubna ve středy od 14 do 17 hodin dostavit do zasedací síně Městského úřadu v Šenově, donést sebou poslední roční zúčtování energií a smlouvy se stávajícími dodavateli. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé  i  bytová  sdružení, a  nezáleží  na  tom, jestli jste ze Šenova nebo  jiné  obce  či  města.  Jinými slovy, čím více lidí se do projektu zapojí, tím nižší cena se dá vysoutěžit.
Bližší informace o tomto projektu se dovíte na webových stránkách města www.mesto-senov.cz   odkaz   aukce   pro   občany.  Na  daném odkazu si můžete  také  přečíst  výsledky  obdobné  aukce, která proběhla ve městě Říčany.
Tímto  krokem  chceme  nabídnout  pomoc občanům, jak alespoň částečně ušetřit  část  nákladů  z  rozpočtu  domácností,  kdy  za  energie platíme v domácnostech rok od roku více.

Nejčastější otázky a odpovědi

Domácnosti ve městě Šenov uspoří na energiích bezmála 25 procent!

Elektronická aukce pro občany Šenova – dokument v PDF, 40 kB

Smlouva a dohoda o plné moci mezi občanem a společnosti eCENTRE, a.s.

Výsledek aukce v Říčanech

Proč aukce?

Regionální zprávy POLAR – 13.03.2013 – 17:00

Lidé se spojili a ušetří na energiích. Poprvé v Praze

 

 

 

 

Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé i bytová sdružení. Pořádající firma je pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o „balík“ domácností soutěžili v on-line elektronické aukci. „Je to výhodné jak pro lidi, tak pro samotné dodavatele – mohou tak získat nové zákazníky, k nimž by se jinak nedostali,“ říká Grygar.

Pro lidi je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-Aukci vyhraje. Pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena pro danou domácnost, občan není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem.

 Jak na to, chcete-li se do e-Aukce zapojit?
Pro zapojení do aukce je třeba, aby občané podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran. Kromě toho občan předá pouze kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, ovšem včetně všech případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování energií. Nic víc není třeba.
Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti eCENTRE, který bude zajišťovat sběr podkladů od občanů, a to na kontaktním místě – zasedací síň na Městském úřadě v Šenově, od 13. 3. do 24. 4. 2013, každou středu od 14.00 do 17.00 hod.
Dne 13.3.2013 ve 14,00, 15,00, 16,00 a v 17,00 hodin proběhne informativní setkání pro všechny občany města Šenov, kde budou hromadně sděleny komplexní informace k celému projektu.

Informace k celému projektu budou průběžně zveřejňovány i na webových stránkách města Šenov.
Veškeré podklady je nutné předat v tištěné podobě, tedy osobně na kontaktním místě, nebo zaslat poštou na adresu:
eCENTRE, a.s., Martin Dulai, Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava , telefon: 739 456 738

O možnosti zapojení domácností našich občanů do elektronické aukce jsme uvažovali již dříve, ale neuměli jsme objemově a časově sladit aukci pro občany s požadavky jednotlivých měst a obcí regionu. Sami jsme si na obcích vyzkoušeli, že je výhodnější soutěžit větší objem energií, protože pro dodavatele je zajímavé soutěžit větší objemy, nikoliv jednotlivé malé spotřebitele, jinými slovy čím více domácností se do projektu zapojí, tím nižší cena se vysoutěží.

Nejčastější otázky a odpovědi (dokument PDF, 20 kB).
Smlouva a dohoda o plné moci mezi občanem a společnosti eCENTRE, a.s. (dokument PDF. 191 kB).
Výsledek aukce v Říčanech zde.