Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Elektronická aukce pro občany 3

Elektronická aukce pro občany Šenova – 3. kolo

Město Šenov nabízí svým občanům opakovaně možnost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronické aukce.

 

Aukce energií pro občany, spolky i podnikatelé.

Město Šenov nabízí svým občanům opakovaně možnost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronické aukce. Celkem 119 šenovských domácností již ušetřilo v předešlých kolech aukce. Průměrná úspora činila 25 % u neregulované́ složky energie.

Na základě dobrých výsledků aukcí a trvalého zájmu občanů jsme připravili další kolo aukce. Účast v aukci je zdarma a přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, organizace, drobní podnikatelé i bytová́ sdružení.Pro zapojení do aukce je třeba, aby občané podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou.

Tato smlouva je bezúplatná.Kromě toho občan předá pořadatelské firmě kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny či zemního plynu, včetně všech případných dodatků, dále kopii ročního vyúčtování energií a sdělí způsob platby energií (např. číslo SIPO).

Pořadatelská firma bude požadavky od občanů přijímat v zasedací síni MěÚ Šenov v termínech:

  • 16.3.2015 od 14.00 do 17.00 hodin
  • 18.3.2015 od 14.00 do 17.00 hodin
  • 25.3.2015 od 14.00 do 17.00 hodin

Předpokládaný časový postup aukce: březen – sběr od občanů; duben: vlastní aukce; květen: uzavírání smluv s novými dodavateli.

Informace k celému projektu budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města.

Ing. Jan Blažek, starosta

Nejčastější otázky a odpovědi 

Výsledky aukce P1 domácnost

MĚSTO ŠENOV PRO OBČANY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

Elektronická aukce pro občany 1

Elektronická aukce pro občany 2