Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Elektronická aukce pro občany 2

Elektronická aukce pro občany Šenova – 2. kolo

Město Šenov nabízí svým občanům opakovaně možnost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronické aukce.

 

Prvního kola aukce, která  proběhla v květnu letošního roku, se zúčastnilo v naší obci 79 domácností. Průměrná úspora  činila 25 % u neregulované složky energie. Na základě dobrých výsledků aukce a trvalého zájmu občanů jsme připravili další kolo aukce.

Účast v aukci je zdarma a přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, organizace, drobní podnikatelé i bytová sdružení. Pořádající firma všechny požadavky sdruží, stanoví přesné podmínky pro potencionální dodavatele. Zprostředkovatelská firma vše ošetří i po právní stránce.

Pro zapojení do aukce je třeba, aby občané podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou. Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran. Kromě toho občan předá pořadatelské firmě kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, včetně všech případných dodatků, dále kopii ročního vyúčtování energií a sdělí způsob platby energií (např. číslo SIPO).

Pořadatelská firma bude požadavky od občanů přijímat v zasedací síni MěÚ Šenov v termínech:  23.10., 30.10., 6.11. a 13.11.2013 v době od 14,00 do 17,00 hodin. 

 

Předpokládaný časový postup aukce:

  • říjen – listopad: sběr dat od občanů
  • prosinec: příprava podkladů pro aukci
  • leden – únor: vlastní aukce
  • únor – březen: příprava a uzavírání smluv s novými dodavateli
  • červen: přechod k novému dodavateli

Informace k celému projektu budou opět průběžně zveřejňovány na webových stránkách města Šenov.

Ing. Jan Blažek
místostarosta