Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Oznámení – výdej nádob (separovaný odpad)

V případě, že jste si nestihli vyzvednout 240 l nádoby (žlutá, modrá, hnědá) na separaci,

je možné  v pondělí od 12:30 – 17:00 hod. a ve čtvrtek 8:00 – 11:30 hod. uzavřít smlouvu na Městském úřadě Šenov, odbor výstavby a ŽP, Radniční náměstí 300,     I. patro, dveře 220, a nádoby si následně ihned vyzvednout v areálu MěPOS na     ul. Zámecká 27, Šenov.

 

Upozorňujeme, že stávající sběrné nádoby, které jsou rozmístěny po obci nyní, budou s účinností od 1. 1. 2020 staženy. Od této doby budou realizovány pravidelné vývozy od občanů pro tento nový systém – plast, papír od měsíce ledna s četností svozu 1 x za 28 dní a bio od měsíce dubna s četností 1 x za 14 dní.

odpady