Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Uzavírka stát. silnice II/473 – Frýdecká z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 473–009 nad tratí SŽDC v Šenově – úplná uzavírka silničního provozu

Zhotovitel zahájí přípravné práce od 4.3.2019.
Doprava po silnici II/473 přes most bude po dobu přípravných prací zachována. Během přípravných prací zhotovitel mj. vybuduje provizorní nástupiště pro autobusovou zastávku Šenov, Škrbeň (směr centrum), která bude po dobu stavby přemístěna na ul. Volenskou. Autobusová zastávka Šenov, Škrbeň (směr Šenov, Lapačka, F-M) bude umístěna na ul. Frýdecké na stávajícím chodníku.
Úplná uzavírka mostu je naplánována od pondělí 8.4.2019. Veškerá doprava bude svedena na objízdnou trasu, která povede po ulici Volenská, Václavovická a Šenovská. Provoz chodců přes železniční trať bude převeden od 22.4.2019 po provizorní lávce, vybudované podél rekonstruovaného mostu. Na objízdné trase po dobu realizace stavby bude provedena úprava změny přednosti v jízdě v prostoru křižovatek ulic:
1) silnice II/473 (ul. Frýdecká) x MK ul. Volenská
2) MK ul. Volenská x silnice III/4701 (ul. Václavovická)
3) silnice III/4701 (ul. Václavovická) x silnice II/478 (ul. Šenovská)
4) silnice II/478 (ul. Šenovská) x silnice II/473 (ul. Frýdecká)
Linky DPO budou využívat stávající zastávky Šenov, Volenství na trianglu vedle prodejny potravin pouze při jízdě směr Lapačka nebo z tohoto směru. V ostatních případech budou využívat zastávku na ul. Václavovické
před restaurací U Ryšky.
Ukončení úplné uzavírky a uvedení mostu do provozu je naplánováno do 30.10.2019.
Termín uzavírky: od 8.4.2019 do 30.10.2019
Uzavřený úsek: stát. sil. II/473 – Frýdecká v úseku mezi sjezdy na sil. I/11, II/478 a ul. Volenskou
Objízdná trasa: po ul. Volenské, Václavovické a Šenovské od Frýdku-Místku
a od centra Šenova obráceně
Prováděcí firma: EUROVIA CS, a.s., Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava – Kunčičky
stavbyvedoucí: Ing. Zbyněk Brát, tel.: 606 631 450
Objízdné trasy v grafické podobě včetně termínu realizace jsou zveřejněny na internetové adrese:
http://www.mesto-senov.cz/rubrika/aktuality
Jedná se o akci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kdy akci řídí Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Ostrava.
Veškeré dotazy, připomínky apod. směřujte buďto přímo na firmu EUROVIA CS, a.s. nebo na Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, Středisko Ostrava, pana Ing. Ladislava Olšara, správního mostmistra, kontakt: +420 595 135 936, +420 731 403 271, mailto:
ladislav.olsar@ssmsk.cz

 

MAPA UZAVÍRKY