Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Dopravní obslužnost v městě Šenov – DOTAZNÍK

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím máte možnost vyjádřit svůj názor na kvalitu dopravní obslužnosti v Šenově. Výsledek dotazníku bude sloužit jako podklad pro jednání s firmou KODIS. Věnujte, prosím, několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník naleznete také na webové adrese:

Dopravní obslužnost v městě Šenov – přímý odkaz na dotazník

Vyplněný dotazník můžete také odevzdat v písemné podobě do 1. 4. 2019 na podatelně radnice, v poštovní schránce před radnicí nebo zaslat elektronicky na email rrevendova@mesto-senov.cz.

Za dopravní komisi Ing. Renáta Revendová