Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Obřadní dny na rok 2019


Rada města Šenov na svém 2. zasedání dne 27.11.2018 určila obřadní hodiny, stanovila dobu a termíny obřadních dnů na rok 2019 na úředně určených obřadních místech, ve kterých nebude vybírán správní poplatek.

Snoubenci mohou požádat o uzavření manželství:

  • na úředně určeném místě v obřadní síni v budově ZUŠ, Šenov, Zámecká 2, v termínech: pátek 11.01. a 08.02.2019 v obřadních hodinách od 9:00 do 12:00 h
  • na nově úředně určeném místě v obřadní síni v budově Radnice, Šenov, Radniční náměstí 300, v termínech: pátek 08.03., 29.03., 26.04., 24.05., 21.06., 06.09., 04.10., 01.11. a 13.12.2019 v obřadních hodinách od 10:00 do 12:30 h.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo shora uvedené termíny.

Rada města Šenov určila obřadní hodiny v časech od 10:00 do 13:00 h u sňatečných obřadů, které se budou konat na povolení matričního úřadu na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou města.

Více fotografií budovy Základní umělecké školy v Šenově a obřadní síně naleznete na těchto stránkách v odkazu Fotogalerie.

ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVŘÍT MANŽELSTVÍ