Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

INFORMACE A DOKLADY K DOTACÍM A VÝPOMOCI – Rozšíření kanalizace Šenov – SEVER

INFORMACE A DOKLADY K DOTACÍM A VÝPOMOCI

V rámci realizace vlastní kanalizační přípojky mají občané Šenova možnost požádat v odůvodněných případech o finanční návratnou výpomoc. Občané, kteří musí zřizovat čerpací stanici na své přípojce, mohou požádat o nevratnou dotaci. V přiložených souborech naleznete informace k těmto dotacím a výpomocem a vzory žádostí a smluv.

NAPOJOVÁNÍ na veřejnou kanalizaci a PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o dotaci a výpomoc bude možné až PO ZPROVOZNĚNÍ KANALIZACE A PŘEDÁNÍ PROJEKTU A ÚZEMNÍHO SOUHLASU s Vaší soukromou kanalizační přípojkou (vyřizuje a předává město, k převzetí budete vyzváni zprávou SMS nebo telefonicky), což předpokládáme v průběhu ZÁŘÍ 2015.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Formulář – vyúčtování  finanční výpomoci – kanalizace

Smlouva o finanční výpomoci

Smlouva o poskytnutí dotace – tlaková stanice

Ing. Pavel Knop-Kostka, odbor investic