Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Aktuální informace ze sociální oblasti – s účinností od ledna 2015

Zvýšení důchodů
Od ledna 2015 bude pevná část penzí zvýšena o 60 Kč, tedy ze současných 2.340 Kč na 2.400 Kč. Procentní výměra vzroste o 1,6 %, u průměrného starobního důchodu to představuje částku 200 Kč.

Zvýšení minimální mzdy
Zvýšení minimální mzdy z 8.500 Kč na 9.200 Kč. Minimální hodinová mzda bude 55 Kč.

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Dochází k řadě změn při posuzování podmínek pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Nově se pro obě dávky bude započítávat do příjmu žadatele pouze 80% z vyplácené dávky důchodového pojištění (např. starobního důchodu). Osobám s nižšími důchody tak mohou nově vznikat nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu, že tento systém každou situaci posuzuje individuálně a podání žádosti je administrativně náročné, mohou sociální pracovníci magistrátu zpracovat základní přehled finanční situace osoby. Na základě jeho vyhodnocení mohou doporučit podání či nepodání žádostí o příslušné dávky. O jejich konečném přiznání však vždy rozhoduje Úřad práce ČR.

Osoby, které již opakovanou dávku pomoci v hmotné nouzi pobírají, nebudou muset o přepočet dávky žádat. Úřad práce ČR by měl sám zahájit nejpozději do 31.3.2015 řízení o přehodnocení nároku na dávku. Samozřejmě i v těchto věcech mohou poskytnout sociální pracovníci magistrátu individuální poradenství.

Změny se dále týkají stanovování okruhu společně posuzovaných osob především u doplatku na bydlení či standardizace jiného než obytného prostoru a zpřísnění podmínek pro poskytování doplatku na bydlení v rámci ubytovacích zařízení.

 

Získání podrobnějších informací
Sociální poradenství a komplexní sociální práci v Šenově zajišťuje Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit. Na sociální pracovnici Bc. Žanetu Kročovou, DiS. a Petru Štenclovou, DiS. se občané mohou obracet v době konzultačních hodin každé první pondělí v měsíci na MěÚ v Šenově, případně si sjednat schůzku na tel: 599 444 730, 599 444 731 nebo e-mailem: zkrocova@ostrava.cz, pstenclova@ostrava.cz, případně prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.