Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

DPS

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 2

Na konci července 2014 vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt s názvem „Opatření ke snížení spotřeby energií v budově domu s pečovatelskou službou“ zahrnuje opravu krovu, krytiny, zateplení střechy, zateplení obvodového pláště a výměnu oken a vstupních dveří.

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací vyhrála firma Teplotechna Ostrava a.s. Práce byly zahájeny v srpnu a budou probíhat do listopadu tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny za plného provozu objektu, čeká jeho obyvatele nepříjemné období, které bude jistě vynahrazeno mnohem lepším a kvalitnějším prostředím po dokončení celé akce.

Pavel Knop-Kostka/OI