Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Česko-polská spolupráce

Rozvoj spolupráce šance na řešení společných problémů a bližší poznání se
– „Evropa pro občany“

Zpráva o průběhu setkání

V dnech 9. – 11. dubna 2014 proběhlo setkání na území obce Strumień (Polsko) za účasti měst Vratimov a Šenov a ze Slovenské republiky pak obcí Dolný Hričov, Krasňany, Rudina, Súľov-Hradná. Setkání se uskutečnilo díky realizaci projektu „Rozvoj spolupráce šance na řešení společných problémů a bližší poznání se“ v rámci programu „Evropa pro občany“, Akce 1. „Aktivní občané pro Evropu“, Opatření 1.1. – „Setkávání občanů v rámci partnerských měst“. Žadatelem projektu je obec Strumień.

 

POPIS:

Projekt „Rozvoj spolupráce šance na řešení společných problémů a bližší poznání se“ v rámci programu „Evropa pro občany“, Akce 1. „Aktivní občané pro Evropu“, Opatření 1.1 – „Setkávání občanů v rámci partnerských měst“ spočívá v setkání partnerských obcí na území obce Strumień v dnech 9. – 11. 4. 2014. Projektu se zúčastní 4 obce ze Slovenska a 2 partnerská města z České republiky:

  1. Ze Slovenska – obec Krasňany, obec Dolný Hričov, obec Rudina, obec Súľov – Hradná (spolu 48 osob, zástupci různých sociálních skupin).
  2. Z České republiky – město Šenov a město Vratimov (spolu 18 osob, zástupci různých sociálních skupin).

Cíle projektu:

–   propagace rovnosti šancí, mezikulturní dialog, formování integrační společnosti jako otázky se zásadním významem pro občanskou občanské angažování.

V rámci setkání se budou konat mj. přednášky, popularizační přednášky, diskuse, prohlídky, sportovní soutěže, soutěž velikonočních jídel a budou podepsány partnerské smlouvy s těmi obcemi a městy, s kterými do této doby spolupráce nebyla formalizována. Budou vydány polsko-česko-slovensko-anglické brožury, obsahující informace o spolupráci mezi partnerskými obcemi a o těchto obcích, a taky budou nahrány DVD s filmovým
a fotografickým materiálem ze setkání.

 

Bližší informace o projektu a podrobnější zpráva ze setkání jsou v následujících dokumentech:Opis projektu

 

Partnerství v obci Strumień