Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Setkání k ukončení projektů proběhlo na partnerské škole ve slovenské Rabči


Projektové dny naší základní školy ve spolupráci se Základní školou v Rabči na Slovensku v rámci programu ​INTERREG V-A​, koncem roku završily své aktivity a nyní pokojně zapadají do dokumentačních šanonů, na webové stránky a do výročních zpráv.

Tam budou jako splasklé vzpomínky pečlivě uchovávat, co se na Rabčanské škole v rámci projektu​ “Hej Goraľu” ​SK/FMP/11b/01/004 a na​ Šenovské škole v rámci projektu ​ “Poznej mne i sám sebe aneb co v nás je ​ ” ​CZ/FMP/11b/017​ za uplynulý rok odehrálo.

Na závěrečném setkání, které jsme absolvovali se zastupiteli města a zástupci školy jak na šenovské tak na rabčanské straně, jsme měli možnost shlédnout prezentace, shrnutí záměrů, průběh i výstupy z obou projektů.

Setkání se neobešlo bez přátelské a pohostinné atmosféry s příslibem do další spolupráce v následujících letech.

Web odkazující na projekt: ​ https://sites.google.com/zs-senov.cz/poznej-mne-i-sam-sebe

Andrea Liolia, ZŠ Šenov