Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2018 – 2019

Vyhlášení 7. ročníku ankety  „Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2018 – 2019“

Město Šenov ve spolupráci se sociální a volnočasovou komisí vyhlašuje výše uvedenou anketu již posedmé. Jak už z názvu vyplývá, před časem jsme se rozhodli tato ocenění udělovat v periodě dvou let s cílem zajistit větší počet nominací. Anketa je od roku 2014 spojena i s udělováním titulu „Významná osobnost města Šenova“ a titulu „Čestného občanství“. Jelikož jsme těchto ocenění udělili loni na podzim roku 2018 u příležitosti oslav 100. výročí naší republiky větší množství, letos se tato ocenění udělovat nebudou a vyhlašuje se tudíž pouze anketa „Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2018 – 2019“. Záleží to také na Vás, milí spoluobčané. Pomozte nám dobře vybrat a nominujte kandidáty, o nichž si myslíte, že si ocenění za reprezentaci zaslouží. To vše prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách města (http://www.mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor). Ten doručte na podatelnu šenovského městského úřadu nebo zašlete poštou. Mezní termín podání nominací je pátek 31. 1. 2020 do 13.00 hod. (v případě podání na podatelnu městského úřadu). Na webových stránkách města Šenova si také můžete přečíst „Pravidla pro udělování ocenění městem Šenov“, kde je vše potřebné shrnuto.

Každopádně můžete nominovat žáky, juniory i dospělé, jednotlivce či kolektivy působící jak na území města Šenova, tak i mimo něj. A to vše z oblasti sportu a kultury (toto pouze za roky 2018 a 2019).  Na slavnostním zasedání zastupitelstva města na jaře příštího roku proběhne vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších.

Pomozte nám ocenit ty, kteří si to zaslouží. Často se o nich neví a je to škoda! Děkujeme.

 

Martin Vaculík – předseda komise