Oficiální webové stránky města Šenov

Menu: důležité odkazy

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO SPOLKY

Rada města Šenov na své 24. schůzi dne 26. 11. 2019 schválila dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2020“. Podrobnější informace k tomuto programu (kompletní znění dotačního programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete na webových stránkách města Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední deska, popř. v sekci Formuláře/Správní odbor.

Upozorňujeme, že dle podmínek vyhlášeného dotačního programu maximální výše požadované dotace v jednotlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši 50 000 Kč.

SO/ Preinová